Beslutningsprotokol

onsdag den 8. december 2021 kl. 16:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2466, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 08-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39699, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 24. november 2021 at oversende forslag med politiske ændringer og tekniske justeringer af styrelsesvedtægten til 2. behandling i et ekstraordinært byrådsmøde, onsdag, den 8. december 2021, kl. 16.00.

   

  Byrådet godkendte samtidig, at der kunne indsendes ændringsforslag til Byråds- og Direktionssekretariatet til og med mandag, den 29. november 2021, kl. 12.00.

   

  Selvom Byråds- og Direktionssekretariatet ikke modtaget nogen ændringsforslag inden fristens udløb, har byrådets medlemmer som altid mulighed for at fremsætte ændringsforslag under forhandlingerne i mødet.

   

  Styrelsesvedtægt med politiske ændringer og tekniske justeringer, inklusiv korrekturrettelser fra 1. behandlingen, vedlægges.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at forslag til ny styrelsesvedtægt, som vedlagt, godkendes til ikrafttræden den 1. januar 2022.

  Beslutning Byrådet den 08-12-2021

  Ændringsforslag fra Socialdemokratiet:

  Styrelsesvedtægten justeres således at kommunalbestyrelsen i Aabenraa kommune jf. §1 stk. 1 benævnes kommunalbestyrelse og ikke byråd. Resten af styrelsesvedtægten justeres i overensstemmelse hermed.

   

  Ikke godkendt, idet 17 stemte imod (S, V, Ida Smed og Jette Julius Kristiansen) og 14 stemte for (A, F, I, Ø, Arne Leyh Petersen og Jane Thorgeirsson.

   

   

   

  Styrelsesvedtægten godkendt, idet 30 stemte for (A, C, F, O, S, V, Ø og Jane Thorgeirsson og 1 stemte imod (I).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2466, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Byrådet den 08-12-2021

  Protokollen er godkendt.