Beslutningsprotokol

tirsdag den 27. maj 2014 kl. 15:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4
Medlemmer: Svend Hansen Tarp, Eivind Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Martin Ugilt Thomsen, Signe Bekker, John Hansen
Bemærkninger: Martin Ugilt Thomsen deltog i mødet fra kl. 15:45.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Charlotte Junggreen Have, Børn og Skole, præsenterer på mødet ungeprojektet ”Unge med psykiske vanskeligheder –overgang fra barn til voksen”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 27-05-2014

  Taget til efterretning.

  Udvalget vil gerne have forelagt evalueringsrapporten.

  Præsentation og materiale udleveret på mødet tilknyttes protokollen.

  Martin Ugilt Thomsen deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer på mødet om kommunens samlede tilbud på rusmiddelområdet.

  Præsentationen er baseret på en kortlægning af igangværende indsatser på tværs af kommunen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 27-05-2014

  Taget til efterretning.

  Præsentationer tilknyttes referatet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer på mødet om de igangværende indsatser målrettet overvægt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 27-05-2014

  Taget til efterretning.

  Udvalget ønsker på et senere møde at drøfte forslag til prioriteringen i indsatsområdet ”målrettet overvægt”.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  · Streetworker rapporter fra april 2014 (udsendes særskilt)

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 27-05-2014

  Taget til efterretning.

  John Hansen gav en kort introduktion til streetworker arbejdet.

  På næste møde orienterer John Hansen om udviklingen i de forskellige distrikter.