Beslutningsprotokol

tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4
Medlemmer: Svend Hansen Tarp, Eivind Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Martin Ugilt Thomsen, Signe Bekker, John Hansen, John Hansen
Bemærkninger: Afbud: Signe Bekker
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29832, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres om erfaringerne i Odense Kommune med implementering af rusmiddelpolitikker på skoler.

  Odense Kommune arbejder med et 3-årigt projekt, der har til formål at implementere rusmiddelpolitikker på skolerne i kommunen.

  Samme emne kan blive et fokusområde for rusmiddelområdet i Aabenraa Kommune i 2015.

  Dette skal ses i sammenhæng med:

  • Deltagelse i Metodeprojekt omkring stofmisbrugsbehandling, hvor projektet har en opsøgende/rådgivende person ude på skolerne.
  • Kommende indsats om opkvalificering af ressourcepersoner i folkeskolerne.
  • Ungeprofilundersøgelsen.

  Under dette punkt deltager en repræsentant fra Odense Kommune.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 28-10-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30014, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres udvalget om forebyggelsesindsatsen Sociale misforståelser.

  I 2013 vedtog daværende Socialudvalg og daværende Børne- og Familieudvalg, at forebyggelsesindsatsen Sociale Misforståelser skulle udbredes mere i 6. og 9. klassetrin.

  Indsatsen kombineres med kommende uddannelse af ressourcepersoner på skoleområdet.

  John Hansen, SSP præsenterer forebyggelsesindsatsen Sociale misforståelser på mødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 28-10-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29954, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal udvalget drøfte, hvilke områder der skal være fokuspunkter for Rusmiddelpolitikken i 2015.

  Der skal afholdes administrativt styregruppemøde om rusmiddelpolitikken den 31. oktober 2014. Her skal der udarbejdes indstilling til Social- og Sundhedsudvalget om fokuspunkter for rusmiddelpolitikken i 2015.

  Forvaltningen anbefaler, at rusmiddelpolitikker på skoler prioriteres, men samtidig ønskes en drøftelse om, hvad der ellers kan sættes fokus på.

  I 2014 har fokusområderne for Rusmiddelpolitikken været:

  - Uddannelse af frontpersonale

  - Ung til Ung samarbejdet

  - Sociale misforståelser i 6. og 9. klasser.

  - Bevidstgørelse af de voksnes rolle i forhold til de unges kommende alkoholvaner.

  - Optimering af tværsektorielt samarbejde.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at anbefalinger til fokuspunkter for Rusmiddelpolitikken 2015 drøftes.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 28-10-2014

  Det anbefales at arbejde med rusmiddelpolitikker på folkeskoler og gå i dialog med ungdomsuddannelserne om rusmiddelpolitikker og -indsatser.

  Det anbefales at styrke arbejdet med evidensbaseret tilgang til at bearbejde sociale misforståelser.

  Afbud: Signe Bekker.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Udvalget bedes tage stilling til mødeplan for 2015. Møderne er som udgangspunkt fastlagt i uger, hvor der er byrådsmøder.

  Forslag til mødeplan for 2015:

  · tirsdag den 24. februar kl. 16:00 – 18:00

  · tirsdag den 28. april kl. 16:00 – 18:00

  · tirsdag den 23. juni kl. 16:00 – 18:00

  · tirsdag den 15. september kl. 16:00 – 18:00

  · tirsdag den 24. november kl. 16:00 – 18:00

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til mødekalender for 2015 godkendes.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 28-10-2014

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået aktuelle streetworkerrapporter. Såfremt der modtages rapporter inden mødet vil de – som vanligt – blive fremsendt pr. mail.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 28-10-2014

  Aktuelle streetworker rapporter taget til orientering.

  Afbud: Signe Bekker.