Beslutningsprotokol fra dialogmøde med TMU

torsdag den 31. august 2017 kl. 18:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4
Medlemmer: Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Christian Gramstrup Lauridsen, Eivind Underbjerg Hansen, Tage Juul, Ilse Friis, Hans Peter Jensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6980, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til

  dialogmøde mellem:

  Teknik- og Miljøudvalget

  samt

  Kollektiv Trafik § 17, stk. 4 udvalget 

  torsdag den 31. august 2017

  kl. 18:00 – 20:30

  Indstilling

  Det indstilles,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 31-08-2017

  Dagsordenen blev godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/18035, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Kort status for den kollektive trafik i Aabenraa Kommune, oplæg ved forvaltningen.

  Indstilling

  Det indstilles,

  at oplægget tages til efterretning.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 31-08-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/18035, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Oplæg ved Sydtrafik – gerne med sideløbende drøftelser (bl.a. pkt. 3)

  Indstilling

  Det indstilles,

  at oplægget tages til efterretning.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 31-08-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/18035, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Drøftelse af:

  1. ønsker til den kollektive trafik i Aabenraa Kommune
  1. betjening af landdistrikter, byområder, folkeskoler, ungdomsuddannelser og ældre
  1. kommunens handlemuligheder som medlem af et trafikselskab og inden for eksisterende lovgivning
  1. syd-trafiks ydelser til kommunen
  1. behovsstyrende kørselstilbud
  1. fremtidsmuligheder

  Indstilling

  Det indstilles,

  at temadrøftelserne tages til efterretning.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 31-08-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/18035, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Kommende arbejdspunkter;

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 31-08-2017

  Taget til efterretning.