Beslutningsprotokol

onsdag den 4. december 2013 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Konstituerende møde i byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Mette Hørlück, Ejler Schütt, Kaare Solhøj Dahle, Jette Julius Kristiansen, Christian G. Lauridsen, H. Kristian Wollesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Christian Panbo, Signe Bekker, Erik Uldall Hansen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Dorte Soll, Michael Christensen, Gert Nordklitgaard, Jan Riber Jakobsen, Erwin Andresen, Kurt Andresen
Bemærkninger: Der var anmeldt følgende valggrupper:
V og O bestående af 18 medlemmer.
Øvrige bestående af 13 medlemmer.

Medlemmerne var mødt.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/21287, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Den 19. november 2013 blev der afholdt valg til byrådet i Aabenraa Kommune.

  Byrådets funktionsperiode er fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017.

  Følgende er valgt:

  1.

  Thomas Andresen

  V

  2.

  Rasmus Lyngbak Bøgen

  V

  3.

  Povl Kylling Petersen

  A

  4.

  Ejler Schütt

  O

  5.

  Philip Tietje

  V

  6.

  Kim Brandt

  A

  7.

  Tim Wulff

  V

  8.

  Kirsten Nørgård Christensen

  V

  9.

  Christian Panbo

  A

  10.

  Erwin Andresen

  S

  11.

  Kaare Solhøj Dahle

  O

  12.

  Gert Nordklitgaard

  Ø

  13.

  Carina Underbjerg Hansen

  V

  14.

  Signe Bekker

  A

  15.

  Lars Kristensen

  V

  16.

  Jette Julius Kristiansen

  O

  17.

  Erik Uldall Hansen

  A

  18.

  Jan Riber Jakobsen

  C

  19.

  Martin Ugilt Thomsen

  V

  20.

  Jens Wistoft

  V

  21.

  Svend Hansen Tarp

  A

  22.

  Kurt Andresen

  S

  23.

  Thomas Juhl

  V

  24.

  Christian G. Lauridsen

  O

  25.

  Helga Nørgaard

  A

  26.

  Eivind Underbjerg Hansen

  V

  27.

  Michael Christensen

  F

  28.

  Bent Sørensen

  V

  29.

  Dorte Soll

  A

  30.

  Mette Hørlück

  V

  31.

  H. Kristian Wollesen

  O

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at valget tages til efterretning.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39902, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Valget ledes af  det medlem, der har været medlem af byrådet i længst tid.

  Formanden vælges blandt byrådets medlemmer ved flertalsvalg jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Thomas Andresen (V) blev valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39905, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Der skal vælges en første og en anden næstformand til, i den nævnte rækkefølge, at fungere i formandens forfald.

  Valget ledes af den nyvalgte formand.

  Valget foretages under ét som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 3.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Ejler Schûtt (O) blev valgt som 1. næstformand.

  Povl Kylling Petersen (A) blev valgt som 2. næstformand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39908, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Der skal nedsættes et Økonomiudvalg bestående af borgmesteren og 10 af byrådets øvrige medlemmer.

  Valget foretages som et forholdstalsvalg jf. styrelseslovens § 25, stk. 1. Borgmesterens plads regnes som den ene af de pladser, der tilkommer den gruppe inden for byrådet, til hvilken borgmesteren hører, jf. styrelseslovens § 25, stk. 2.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Valgt blev:

  Thomas Andresen (V)

  Kirsten Nørgård Christensen (V)

  Philip Tietje (V)

  Tim Wulff (V)

  Bent Sørensen (V)

  Ejler Schütt (O)

  Povl Kylling Petersen (A)

  Kim Brandt (A)

  Svend Hansen Tarp (A)

  Erwin Andresen (S)

  Jan Riber Jakobsen (C)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39911, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Der skal nedsættes et Teknik- og Miljøudvalg bestående af 7 medlemmer.

  Valget foretages som et forholdstalsvalg jf. styrelseslovens § 25, stk. 1.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Valgt blev:

  Bent Sørensen (V)

  Rasmus Lyngbak Bøgen (V)

  Jens Wistoft (V)

  Christian G. Lauridsen (O)

  Helga Nørgaard (A)

  Christian Panbo (A)

  Kurt Andresen (S)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39914, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Der skal nedsættes et Vækst og Udviklingsudvalg bestående af 7 medlemmer.

  Valget foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Valgt blev:

  Philip Tietje (V)

  Rasmus Lyngbak Bøgen (V)

  Martin Ugilt Thomsen (V)

  Jens Wistoft (V)

  Helga Nørgaard (A)

  Erik Uldall Hansen (A)

  Erwin Andresen (S)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39915, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Det skal nedsættes et Børn- og Undervisningsudvalg bestående af 7 medlemmer.

  Valget foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Valgt blev:

  Kirsten Nørgård Christensen (V)

  Philip Tietje (V)

  Kaare Solhøj Dale (O)

  Eivind Underbjerg Hansen (V)

  Dorte Soll (A)

  Gert Nordklitgaard (Ø)

  Kurt Andresen (S)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39922, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Der skal nedsættes et Social- og Sundhedsudvalg bestående af 7 medlemmer.

  Valget foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Valgt blev:

  Lars Kristensen (V)

  Mette Hørlück (V)

  Jette Julius Kristiansen (O)

  H. Kristian Wollesen (O)

  Povl Kylling Petersen (A)

  Svend Hansen Tarp (A)

  Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39923, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Det skal nedsættes et Arbejdsmarkedsudvalg bestående af 7 medlemmer.

  Valget foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Valgt blev:

  Lars Kristensen (V)

  Bent Sørensen (V)

  Ejler Schütt (O)

  Jette Julius Kristiansen (O)

  Kim Brandt (A)

  Erik Uldall Hansen (A)

  Gert Nordklitgaard (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39926, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Det skal nedsættes et Kultur- og Fritidsudvalg bestående af 7 medlemmer.

  Valget foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Valgt blev:

  Tim Wulff (V)

  Carina Underbjerg Hansen (V)

  Martin Ugilt Thomsen (V)

  Thomas Juhl (V)

  Christian Panbo (A)

  Signe Bekker (A)

  Dorte Soll (A)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39928, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Børn og Ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelser af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v.

  Sammensætning:

  Byrådet nedsætter et børn og ungeudvalg, der består af 2 medlemmer, der vælges af og blandt byrådets medlemmer, byretsdommeren i retskredsen samt en pædagogisk-psykologisk sagkyndig, der udpeges af statsforvaltningen.

  Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

  Børn og Ungeudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn- og Ungeudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Udpeget blev (stedfortrædere nævnt i parentes):

  Signe Bekker (A)              (Christian Panbo (A))

  H. Kristian Wollesen (O)   (Tim Wulff (V)).

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40022, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Arwos er Aabenraa Kommunes forsyningsselskab. Arwos består af Arwos Holding A/S og 5 datterselskaber, Arwos affald A/S, Arwos service A/S, Arwos deponi A/S, Arwos vand A/S og Arwos spildevand A/S. Selskabets formål er at drive servicevirksomhed i tilknytning til forsyningsaktivitet.

  Der skal indstilles 4 byrådsmedlemmer til bestyrelserne i selskaberne i Arwos.

  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år ad gangen, og udpeges til alle 6 selskaber.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der til generalforsamlingen for Arwos Holding A/S og datterselskaberne, indstilles 4 medlemmer af og blandt byrådets medlemmer. 

  at borgmesteren bemyndiges til på generalforsamlingen, at godkende de indstillede medlemmer til selskabernes bestyrelser.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  1. at:

  Indstillet blev:

  Jan Riber Jakobsen (C)

  Kaare Solhøj Dahle (O)

  Eivind Underbjerg Hansen (V)

  Christian Panbo (A)

  2. at: Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39939, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Den kommunale selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, som styres af byrådet. Havnebestyrelsen varetager inden for de af byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer den overordnede ledelse af havnens drift, vedligeholde og eventuelle nye anlæg.

  Sammensætning:

  Havnebestyrelsen består af 7 medlemmer:

  • 4 medlemmer vælges af og blandt byrådets medlemmer efter reglerne om forholdstalsvalg, jf. styrelsesloven,
  • 2 medlemmer med særlig erhvervsmæssige forudsætninger inden for havnedrift, transportbranchen eller beslægtede områder udpeges efter indstilling fra havnebestyrelsen, og
  • 1 medlem (medarbejderrepræsentant) udpeges efter indstilling fra havnens medarbejdere af og blandt det på Aabenraa Havn fastansatte personale i ikke-ledende stillinger.

  For hvert medlem vælges en stedfortræder.

  Valget gælder for den kommunale valgperiode.

  Udpegninger af erhvervsrepræsentanter og medarbejderrepræsentant vil blive forelagt byrådet på byrådsmødet i januar.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der vælges 4 medlemmer og 4 stedfortrædere blandt byrådets medlemmer.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Valgt blev (stedfortrædere nævnt i parentes):

  Thomas Andresen (V)               (Philip Tietje (V))

  Christian G. Lauridsen (O)          (Kaare Solhøj Dahle (O))

  Erwin Andresen (S)                   (Kurt Andresen (S))

  Michael Christensen (F)             (Kim Brandt (A))

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39804, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

  Byrådet beslutter kommissionens sammensætning. Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af

  • Borgmesteren (født formand)
  • Politidirektøren
  • Et flertal, der ikke behøver at være byrådsmedlemmer, valgt af byrådet

  Byrådet udpeger endvidere repræsentant(er) for de frivillige som observatør(er) i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen. Observatører udpeges efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskaber, der anvendes til løsning af opgaver inden for kommunens beredskab.

  Valget foretages efter forholdstalsvalg jf. § 26 i lov om kommunernes styrelse.

  Nuværende beredskabskommission er sammensat således:

  • Borgmesteren
  • Politidirektøren
  • 3 medlemmer valgt blandt byrådets medlemmer
  • 2 medlemmer valgt efter indstilling fra de frivillige brandværn
  • 3 observatører udpeget efter indstilling fra de frivillige brandværen, der ikke har valgte medlemmer
  • 1 observatør udpeget af de frivillige organisationer

  Bestyrelsesmedlemmer, der ikke sidder i byrådet, og observatører udpeges på byrådsmødet i januar 2014.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller

  at der vælges 3 byrådsmedlemmer – udover borgmesteren, der er født formand - til beredskabskommissionen.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Valgt blev:

  Thomas Andresen (V)

  Thomas Juhl (V)

  Kim Brandt (A)

  Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40015, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

  Sammensætning:

  Handicaprådet består af 10 medlemmer, der udpeges således:

  • 5 medlemmer udpeges af og blandt byrådets medlemmer,
  • 4 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer,
  • 1 medlem udpeges af byrådet efter indstilling fra lokale brugerorganisationer på handicapområdet, der ikke er medlem af De Samvirkende Invalideorganisationer.

  For hvert medlem udpeges en personlig suppleant.

  Danske Handicaporganisationer har i brev af 14. november 2013 indstillet følgende personer som medlem samt disse personlige suppleanter (angivet i parentes):

  • Conni Nielsen, Diabetes Foreningen (Lars Creutz, Høreforeningen),
  • Karin Hansen, LEV (Lars Creutz, Høreforeningen),
  • Kaj Bjerre Westphal, Scleroseforeningen (Jytte Lund Westphal, Scleroseforeningen), og
  • Mette Strojek, Dansk Blindesamfund, (Jytte Lund Westphal, Scleroseforeningen).

  Lokalafdelingen af Landsforeningen for bedre Psykiatri har indstillet 1 medlem:

  • Kirsten B. Rasmussen.

  Der er ikke indstillet suppleant.

  Udpegningerne gælder for den kommunale valgperiode.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 5 byrådsmedlemmer som medlemmer og 5 byrådsmedlemmer som suppleanter,

  at de indstillede personer fra Danske Handicaporganisationer godkendes, og

  at den indstillede person fra Bedre Psykiatri godkendes.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Udpeget blev (suppleanter nævnt i parentes):

  H. Kristian Wollesen (O)   (Christian G. Lauridsen (O))

  Lars Kristensen (V)          (Carina Underbjerg Hansen (V))

  Mette Hørlück (V)            (Eivind Underbjerg Hansen (V))

  Povl Kylling Petersen (A)  (Svend Hansen Tarp (A))

  Helga Nørgaard (A)          (Christian Panbo )A))

  Conni Nielsen                   (Lars Creutz)

  Karin Hansen                   (Lars Creutz)

  Kaj Bjerre Westphal         (Jytte Lund Westphal)

  Mette Strojek                  (Jytte Lund Westphal)

  Kirsten B. Rasmussen      (xxxxx)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40001, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Grundlisteudvalget vælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninger. Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.

  Grundlisteudvalget består af 5 medlemmer udpeget af byrådet for byrådets funktionsperiode. Medlemmerne behøver ikke at være byrådsmedlemmer.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der vælges 5 medlemmer til grundlisteudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Valgt blev:

  Werner Jensen

  Hans Philip Tietje

  Henning Frisk

  Børge Lund

  Severin Sivesgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40002, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  KLs repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

  KLs repræsentantskab består af borgmestrene i KLs medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte byråd udpeger en stedfortræder for borgmestrene i repræsentantskabet.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der vælges en stedfortræder for borgmesteren til KLs repræsentantskab.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Valgt blev:

  Ejler Schütt (O)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40003, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Der afholdes Kommunalpolitisk Topmøde den 20.-21. marts 2014 i Aalborg Kongres og Kultur Center.

  Hver kommune kan udpege én delegeret pr. hver påbegyndte 8.000 indbyggere. Aabenraa Kommune har således mulighed for at deltage med 8 delegerede.

  Delegeret eller stedfortræder kan alene udpeges blandt medlemmer af byrådet.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at byrådet vælger 8 delegerede og 8 personlige stedfortrædere.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Valgt blev (stedfortrædere nævnt i parentes):

  Thomas Andresen (V)               (Philip Tietje (V))

  Ejler Schütt (O)                         (Christian G. Lauridsen O))

  Kirsten Nørgård Christensen (V) (Tim Wulff (V))

  Eivind Underbjerg Hansen (V) (Rasmus Lyngbak Bøgen (V))

  Jens Wistoft (V)                        (Thomas Juhl (V))

  Povl Kylling Petersen (A)            (Michael Christensen (F))

  Erwin Andresen (S)                   (Kurt Andresen (S))

  Christian Panbo (A)                   (Jan Riber Jakobsen (C))

  Godkendt, at øvrige partigrupper (Ø, C og F) bliver repræsenteret uden stemmeret.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39752, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Ekspropriationskommissionen behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som finder sted.

  Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

  Sammensætning:

  Ekspropriationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden er kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager fire medlemmer til behandlingen af sager vedrørende en konkret ekspropriation. To af medlemmerne udtages fra en liste udarbejdet af transportministeren. De øvrige to medlemmer udtages fra en kommunal liste.

  I hver kommune udpeger byrådet én person for byrådets funktionsperiode. Der må gerne udpeges en person, der ikke er byrådsmedlem. Den person, som udpeges af byrådet, bør have indsigt i vurdering af ejendomme. Endvidere opfordres byrådet til at tage hensyn til ligestilling ved udpegningen.

  Det samme medlem kan ikke både deltage i ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af en sag. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 1 person til optagelse på liste over medlemmer af ekspropriationskommissionen.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Udpeget blev:

  Bent Sørensen (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39762, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Taksationskommissionerne efterprøver kendelser – både når der gives erstatning og når der gives afslag på erstatning. Taksationskommissionerne fastsætter desuden godtgørelser.

  Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

  En taksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal være jurist, udnævnes af dronningen for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag fire medlemmer. To medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste.

  Byrådet skal udpege 1 person, der for byrådets funktionsperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Personen behøver ikke at være medlem af byrådet. Personen skal have indsigt i vurdering af ejendomme. Endvidere opfordres byrådet til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer.

  Det samme medlem kan ikke deltage både i ekspropriations- og taksationskommissions behandling af en sag. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 1 person til listen over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Udpeget blev:

  Bent Sørensen (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39782, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Taksationskommissioner (lov om offentlige veje) træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål. Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

  Sammensætning:

  En taksationskommission består af tre medlemmer. Formanden, der skal være jurist, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager to medlemmer til hver enkelt sag fra en kommunal liste.

  Byrådet skal derfor udpege to personer, der for byrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissionen skal have indsigt i vurdering af ejendomme. Medlemmerne skal så vidt muligt have sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelse såvel i landområder som i byområder. Endelig opfordres byrådet til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer.

  Byrådet kan med fordel udpege personer, der ikke er medlem af byrådet. Det skyldes, at medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksationssag, ikke må være medlem af den vejbestyrelsen (byråd), der har truffet beslutning om ekspropriation.

  Et medlem kan ikke deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af samme sag. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 2 personer til optagelse på liste over medlemmer af taksationskommissionen, som dækker Aabenraa Kommune.  

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Udpeget blev:

  Brian Marcussen

  Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39792, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Overtaksationskommissionen efterprøver de afgørelser, der er truffet i taksationskommissionen. Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

  Sammensætning:

  En Overtaksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal være jurist, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Regeringen udnævner endvidere to faste medlemmer. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer fra en kommunal liste.

  Byrådet skal derfor udpege 1 person, der for byrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af overtaksationskommissionen skal have indsigt i vurdering af ejendomme. Medlemmerne skal så vidt muligt have sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelse såvel i landområder som i byområder. Endelig opfordres byrådet til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer.

  Byrådet kan med fordel udpege personer, der ikke er medlem af byrådet. Det skyldes, at medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksationssag, ikke må være medlem af den vejbestyrelsen (byråd), der har truffet beslutning om ekspropriation.

  Et medlem kan ikke deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af samme sag. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 1 person til optagelse på liste over medlemmer af overtaksationskommissionen, som omfatter Aabenraa Kommune.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Udpeget blev:

  Ejler Schütt

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39795, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

  Sammensætning:

  Hver kommune skal nedsætte et hegnssyn bestående af tre medlemmer, hvoraf den ene beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant. Medlemmerne af hegnssynet og disses suppleanter beskikkes af byrådet for en periode, der svarer til byrådets valgperiode.

  Byrådet må gerne udpege personer, der ikke sidder i byrådet. Mindst ét medlem skal være plantningskyndigt. Mindst ét medlem skal være bygningskyndigt.

  Om fornødent kan der i en kommune nedsættes to eller flere hegnssyn med hvert sit distrikt.

  Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der vælges 3 medlemmer samt personlige suppleanter.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Valgt blev (suppleanter nævnt i parentes):

  Kaare Solhøj Dahle          (Christian G. Lauridsen)

  Edmund Mogensen          (Henrik Holsteen Jessen)

  Aksel Juhl                        (Kjeld Christensen)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39820, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i lov om mark- og vejfred.

  Sammensætning:

  Byrådet skal beskikke tre vurderingsmænd. Større kommuner kan deles i flere vurderingsdistrikter. Byrådet kan bestemme, at opgaverne varetages af hegnssynsmændene. Byrådet bestemmer hvem der skal være formand.

  Personer, der ikke er medlemmer af byrådet kan udpeges.

  Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har fungeret som vurderingsmand i en periode, er ikke forpligtet til igen at være vurderingsmand før efter udløbet af en ny periode.

  Praksis har været, at opgaven varetages af medlemmer fra Hegnssynet.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der beskikkes 3 vurderingsmænd.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Beskikket blev (stedfortrædere nævnt i parentes):

  Kaare Solhøj Dahle                    (Christian G. Lauridsen)

  Edmund Mogensen                    (Henrik Holsteen Jessen)

  Aksel Juhl                                  (Kjeld Christensen)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39829, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Miljøministeren nedsætter et fredningsnævn, der behandler fredningssager og dispensation fra fredning.

  Sammensætning:

  Fredningsnævnet består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren, et medlem, der udpeges af miljøministeren samt et medlem, der udpeges af byrådet i den kommune, hvori det pågældende areal ligger. Det medlem, der udpeges af byrådet, vælges for den kommunale valgperiode.

  Samtidig med udpegningen af det kommunale medlem, skal der udpeges en suppleant.

  Medlemmet og suppleanten behøver ikke være byrådsmedlemmer.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Udpeget blev (suppleant nævnt i parentes):

  Martin Ugilt Thomsen       (Christian G. Lauridsen)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39846, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Musikskole er en kommunal institution. Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge på til 25 år. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller elever med særlige behov. Musikskolen kan også tilbyde undervisning til voksne.

  Bestyrelsen har over for byrådet det overordnede ansvar for musikskolens virke.

  Sammensætning:

  Bestyrelsen består af 11 medlemmer, heraf udpeges:

  • 1 medlem af byrådet,
  • 5 medlemmer af og blandt musikskolens forældre,
  • 2 medlemmer af og blandt musikskolens medarbejdere,
  • 2 medlemmer af og blandt musikskolens elever, og
  • 1 repræsentant for folkeskolen.

  Byrådet skal også udpege en suppleant.

  Medlemmet og suppleanten behøver ikke at være byrådsmedlemmer.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Aabenraa Musikskole.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Udpeget blev (suppleant nævnt i parentes):

  Else Runge Petersen        (Carina Underbjerg Hansen)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39850, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har etableret et fælleskommunalt trafikselskab, der dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Vejle Kommuner.

  Selskabets formål er at varetage følgende opgaver:

  • offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,
  • fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
  • koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
  • individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, og
  • privatbaner.

  Byrådene i de kommuner, der deltager i trafikselskabet, udpeger hver 1 medlem af byrådet til Sydtrafiks repræsentantskab.

  Der udpeges samtidig en suppleant for medlemmet.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 1 medlem og 1 suppleant til Sydtrafiks repræsentantskab.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Udpeget blev (suppleant nævnt i prentes):

  Jan Riber Jakobsen          (Kaare Solhøj Dahle)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39714, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

  Sammensætning:

  I hver politikreds oprettes et kredsråd, som består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen dækker. Politidirektøren er formand for kredsrådet.

  Der skal vælges en stedfortræder for borgmesteren af og blandt byrådets medlemmer.

  Indstilling

  Byrådssekretariatetet indstiller,

  at der vælges en stedfortræder.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Valgt blev:

  Ejler Schütt

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39861, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Hjemmeværnets distriktsudvalg træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

  Distriktsudvalget består af 4 til 10 medlemmer, der udpeges for fire år ad gangen. Formanden for distriktsudvalget udpeges at forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets byråd.

  Der skal indstilles 1 medlem pr. kommune.

  Det indstillede medlem behøver ikke at være byrådsmedlem.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der indstilles et medlem til distriktsudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Indstillet blev:

  Gert Larsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39721, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Beboerklagenævnet afgør tvister m.v. mellem udlejer og lejere i almene boligorganisationer mv.

  Nævnet består af en juridisk formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejeorganisationer.

  De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra hhv. de almene boligorganisationer, der har afdeling i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

  I visse typer af sager deltager desuden en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

  Lejernes Landsorganisation indstiller i brev af 6. november 2013

  • Ketty Lorenzen Andersen, Sejsbjerg 26, 6200 Aabenraa som medlem
  • Yrsa Jaeger, Grødevej 35, 6823 Ansager som Suppleant.

  De almene boligorganisationer indstiller:

  • Jonny Gjerlevsen, DALBO
  • Lars Petersen, Salus Boligadministration
  • Svend Overgaard, Domea Rødekro

  Socialt Sagkyndigt medlem: Ruth Fabricius, Børn & Skole, har overfor forvaltningen givet udtryk for at være interesseret i at forsætte som socialt sagkyndigt medlem. Finn Feddersen, Jobcenter og Borgerservice, har overfor forvaltningen givet udtryk for at være interesseret i at fortsætte som suppleant for det socialt sagkyndige medlem.

  Formand: Nedenstående har overfor forvaltningen udtrykt interesse for at deltage i nævnets arbejde:

  • Finn Krab, Wais 10, Stubbæk, 6200 Aabenraa (nuværende formand) – som formand.
  • Lars Voltelen, Agerglimt 11, 6340 Kruså som suppleant.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Finn Krab indstilles som formand for Beboerklagenævnet, der udpeges en suppleant.

  at der udpeges en lejerrepræsentant og en suppleant,

  at der udpeges en udlejerrepræsentant og en suppleant,

  at der udpeges en person som er socialt sagkyndig og en suppleant, og

  at udpegningen gælder fra 1. januar 2014 til 31. december 2017.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Udpeget blev (suppleanter nævnt i parentes):

  Finn Krab                         (Lars Voltelen)

  Ketty Lorenzen Andersen (Yrsa Jaeger)

  Jonny Gjerlevsen             (Lars Petersen

  Ruth Fabricius                  (Finn Feddersen)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39739, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Huslejenævnet træffer afgørelse i sager om uenighed mellem udlejer og lejer vedrørende nærmere angivne huslejespørgsmål mv.

  Sammensætning:

  Nævnet består af en juridisk formand, der beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet og to medlemmer, der vælges af byrådet efter indstilling fra hhv. de stør re udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold.

  Lejernes Landsorganisation indstiller i brev af 6. november 2013

  • Ketty Lorenzen Andersen, Sejsbjerg 26, 6200 Aabenraa som medlem
  • Morten Dohrmann, Snogbæk Nederbyvej 12, 6400 Sønderborg som suppleant.

  Aabenraa Grundejerforening indstiller i brev af 21. november 2013

  • Steen Poul Steenberg, Nørrevang 34, 6200 Aabenraa som medlem

  Socialt Sagkyndigt medlem: Ruth Fabricius, Børn & Skole, har overfor forvaltningen givet udtryk for at være interesseret i at forsætte som socialt sagkyndigt medlem. Finn Feddersen, Jobcenter og Borgerservice, har overfor forvaltningen givet udtryk for at være interesseret i at fortsætte som suppleant for det socialt sagkyndige medlem.

  Formand: Nedenstående har overfor forvaltningen udtrykt interesse for at deltage i nævnets arbejde:

  • Finn Krab, Wais 10, Stubbæk, 6200 Aabenraa (nuværende formand) – som formand.
  • Lars Voltelen, Agerglimt 11, 6340 Kruså som suppleant.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Finn Krab indstilles som formand for Huslejenævnet, der udpeges en suppleant,

  at der udpeges en lejerrepræsentant og en suppleant,

  at der udpeges en udlejerrepræsentant og en suppleant,

  at der udpeges en person som er socialt sagkyndig og en suppleant, og

  at udpegningen gælder fra 1. januar 2014 til 31. december 2017.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Udpeget blev (suppleanter nævnt i parentes):

  Finn Krab                                  (Lars Voltelen)

  Ketty Lorenzen Andersen          (Morten Dohrmann)

  Steen Poul Steenberg                (xxxxx)

  Ruth Fabricius                           (Finn Feddersen)

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39871, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og optagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af byrådets formand eller en af næstformændene og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

  Sædvanligvis bemyndiges kommunens kommunaldirektør og én eller flere af de øvrige ledende embedsmænd i kommunen. Byrådet kan altså vælge at udpege flere personer. Alle de udpegede skal være personligt udpegede af byrådet, så deres navne fremgår af beslutningsprotokollen.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at kommunaldirektør Niels Johannesen og vicekommunaldirektør Tom Ahmt bemyndiges til at underskrive.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39878, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Byrådet beslutter hvert år hvor og hvornår ordinære byrådsmøder afholdes. Mødeplanen bliver herefter offentliggjort i lokale medier.

  Det foreslås, at møderne afholdes onsdag den:

  29. januar

  26. februar

  26. marts

  30 april

  28. maj

  25. juni

  Juli måned

  Intet møde - sommerferie

  27. august

  17. september

  1. behandling af budget

  08. oktober

  2. behandling af budget

  29. oktober

  26. november

  17. december

  Der reserveres forud for alle byrådsmøder tid til temamøder fra kl. 14.30 – 16.00.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at byrådets mødekalender godkendes,

  at byrådsmøderne holdes på Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa,  og

  at datoer for temamøder reserveres.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  Godkendt idet det tilføjes, at møderne afholdes kl. 17.00.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/27405, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 04-12-2013

  -