Beslutningsprotokol

onsdag den 6. december 2017 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Konstituerende møde i byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed Metze, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen
Bemærkninger: Der var afbud fra Christian Panbo. Dorte Soll var indkaldt som stedfortræder.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35573, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Den 21. november blev der afholdt valg til byrådet i Aabenraa Kommune.

  Byrådets funktionsperiode er fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021.

  Følgende er valgt:

  Thomas Andresen

  V

  Kirsten Nørgård Christensen

  V

  Lars Kristensen

  V

  Eivind Underbjerg Hansen

  V

  Carina Underbjerg Hansen

  V

  Philip Tietje

  V

  Jens Wistoft

  V

  Søren Frederiksen

  V

  Thomas Juhl

  V

  Ditte Vennits Nielsen

  V

  Bent Sørensen

  V

  Ejler Schütt

  O

  Arne Leyh Petersen

  O

  Jette Julius Kristiansen

  O

  Ida Smed Metze

  O

  Jane Thorgeirsson

  O

  Erwin Andresen

  S

  Kurt Andresen

  S

  Jan Riber Jakobsen

  C

  Rasmus Elkjær Larsen

  C

  Karsten Meyer Olesen

  A

  Christian Panbo

  A

  Signe Bekker Dhiman

  A

  Povl Kylling Petersen

  A

  Kim Brandt

  A

  Erik Uldall Hansen

  A

  Dorrit Knudsen

  A

  Jonas Haase

  A

  Egon Madsen

  A

  Michael Christensen

  F

  Jens Bundgaard Nielsen

  Ø

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at valget tages til efterretning.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35575, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Valget ledes af det medlem, der har været medlem af byrådet i længst tid.

  Formanden vælges blandt byrådets medlemmer ved flertalsvalg jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges en formand.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Valgt blev Thomas Andresen (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35577, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Der skal vælges en første og en anden næstformand til, i den nævnte rækkefølge, at fungere i formandens forfald.

  Valget ledes af den nyvalgte formand.

  Valget foretages under ét som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 3.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges en første og anden næstformand.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Valgt blev Ejler Schütt (O) som 1. næstformand og Karsten Meyer Olesen (A) som 2. næstformand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35579, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Der skal nedsættes et Økonomiudvalg bestående af borgmesteren og 10 af byrådets øvrige medlemmer.

  Valget foretages som et forholdstalsvalg jf. styrelseslovens § 25, stk. 1. Borgmesterens plads regnes som den ene af de pladser, der tilkommer den gruppe inden for byrådet, til hvilken borgmesteren hører, jf. styrelseslovens § 25, stk. 2.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges medlemmer til økonomiudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Valgt blev:

  Thomas Andresen (V)

  Kirsten Nørgård Christensen (V)

  Philip Tietje (V)

  Lars Kristensen (V)

  Erwin Andresen (S)

  Ejler Schütt (O)

  Arne Leyh Petersen (O)

  Karsten Meyer Olesen (A)

  Povl Kylling Petersen (A)

  Kim Brandt (A)

  Jan Riber Jakobsen (C)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35883, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Der skal nedsættes et Teknik- og Miljøudvalg bestående af 7 medlemmer.

  Valget foretages som forholdstalsvalg jf. styrelseslovens § 25, stk. 1.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Valgt blev:

  Arne Leyh Petersen (O)

  Kurt Andresen (S)

  Eivind Underbjerg Hansen (V)

  Thomas Juhl (V)

  Jan Riber Jakobsen (C)

  Egon Madsen (A)

  Christian Panbo (A)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35885, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Der skal nedsættes et Vækst- og Udviklingsudvalg bestående af 7 medlemmer.

  Valget foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges medlemmer til Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Valgt blev:

  Philip Tietje (V)

  Erik Uldall Hansen (A)

  Jette Julius Kristiansen (O)

  Erwin Andresen (S)

  Søren Frederiksen (V)

  Egon Madsen (A)

  Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35886, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Det skal nedsættes et Børne- og Uddannelsesudvalg bestående af 7 medlemmer.

  Valget foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges medlemmer til Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Valgt blev:

  Kirsten Nørgård Christensen (V)

  Povl Kylling Petersen (A)

  Jane Thorgeirsson (O)

  Rasmus Elkjær Larsen (C)

  Eivind Underbjerg Hansen (V)

  Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

  Erik Uldall Hansen (A)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35887, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Der skal nedsættes et Social- og Sundhedsudvalg bestående af 7 medlemmer.

  Valget foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Valgt blev:

  Karsten Meyer Olesen (A)

  Bent Sørensen (V)

  Ida Smed Metze (O)

  Ditte Vennits Nielsen (V)

  Jens Wistoft (V)

  Dorrit Knudsen (A)

  Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35891, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Det skal nedsættes et Arbejdsmarkedsudvalg bestående af 7 medlemmer.

  Valget foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges medlemmer til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Valgt blev:

  Ejler Schütt (O)

  Kim Brandt (A)

  Thomas Juhl (V)

  Carina Underbjerg Hansen (V)

  Bent Sørensen (V)

  Dorrit Knudsen (A)

  Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35893, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Det skal nedsættes et Kultur- og Fritidsudvalg bestående af 7 medlemmer.

  Valget foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Valgt blev:

  Lars Kristensen (V)

  Jette Julius Kristiansen (O)

  Kurt Andresen (S)

  Carina Underbjerg Hansen (V)

  Christian Panbo (A)

  Signe Bekker Dhiman (A)

  Jons Haase (A)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/22814, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Børne- og Ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelser af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v.

  Udvalgets sammensætning:

  Byrådet nedsætter et Børne- og Ungeudvalg, der består af to medlemmer (der vælges af og blandt byrådets medlemmer), byretsdommeren i retskredsen samt to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen.

  Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

  Børne- og Ungeudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges to byrådsmedlemmer og to stedfortrædere til Børne- og Ungeudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Valgt blev – (stedfortrædere nævnt i parentes):

  Signe Bekker Dhiman (A)         (Christian Panbo (A))

  Rasmus Elkjær Larsen (C)         (Jane Thorgeirsson (O))

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/22824, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Arwos er Aabenraa Kommunes forsyningsselskab. Arwos består af Arwos Holding A/S og 5 datterselskaber, Arwos affald A/S, Arwos service A/S, Arwos deponi A/S, Arwos vand A/S og Arwos spildevand A/S.

  Selskabets formål er at drive servicevirksomhed i tilknytning til forsyningsaktivitet.

  Der skal indstilles 4 byrådsmedlemmer til bestyrelserne i selskaberne i Arwos.

  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år ad gangen, og udpeges til alle 6 selskaber.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der til generalforsamlingen for Arwos Holding A/S, og datterselskaberne, indstilles fire byrådsmedlemmer, og

  at borgmesteren bemyndiges til på generalforsamlingen at godkende de indstillede medlemmer til selskabernes bestyrelser.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Der tilføjes et yderligere 3. indstillingsat:

  at borgmesteren bemyndiges til på generalforsamlingen at godkende op til to eksterne medlemmer indstillet af Arwos`bestyrelse.

  1. at indstillet blev:

  Jens Wistoft (V)

  Eivind Underbjerg Hansen (V)

  Kim Brandt (A)

  Christian Panbo (A)

  2. – 3. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/22916, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Den kommunale selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, som styres af byrådet. Havnebestyrelsen varetager inden for de af byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer den overordnede ledelse af havnens drift, vedligeholde og eventuelle nye anlæg.

  Sammensætning:

  Havnebestyrelsen består af syv medlemmer:

  • 4 medlemmer vælges af og blandt byrådets medlemmer efter reglerne om forholdstalsvalg, jf. styrelsesloven,
  • 3 medlemmer, der skal have særlige kompetencer, som opfylder de af havnen definerede behov, vælges efter indstilling fra den afgående havnebestyrelse.
  • 1 observatør vælges efter indstilling fra havnens medarbejdere som medarbejderrepræsentant.

  Valget gælder for den kommunale valgperiode.

  De indstillede af Havnebestyrelsen vil blive femlagt af formanden for havnebestyrelsen på byrådsmødet. Indstillet som observatør af havnens medarbejdere er Lars Østergaard.

  Vederlag

  Aabenraa Kommune har den 27. november modtaget henvendelse fra Havnebestyrelsen med en indstilling til Byrådet vedrørende vederlæggelse af formandsskabet:

  ”Bestyrelsen ønsker, at den fremtidige bestyrelse for Aabenraa Havn skal afspejle ønsket om at drive en professionel havn, hvilket kræver mulighed for at kunne tiltrække de nødvendige kompetencer fra både de politisk udpegede samt erhvervsrepræsentanterne, og at der kan tilbydes en ordentlig og attraktiv aflønning til medlemmerne af bestyrelsen.
  Da havnen har en forholdsvis lille administrativ organisation, er der udover mødedeltagelse også en forholdsvis stor inddragelse af bestyrelsen og især formandskabet.

  Bestyrelsen indstiller til byrådet, at vederlæggelse af formandskabet i Aabenraa Havns bestyrelse bør følge vederlæggelsen af formandskabet i de politisk stående udvalg.

  Vederlæggelse af de menige medlemmer af Aabenraa Havns bestyrelse fastholdes på det nuværende niveau, hvilket er det maksimale iht. Bekendtgørelsen.”

  Vederlæggelse udgør pt. ca. 0,142 mio. kr. til formanden og 0,0478 kr. til de øvrige medlemmer. 17% af borgmesterens vederlag svarer til 0,167 mio. kr.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges fire medlemmer og fire stedfortrædere blandt byrådets medlemmer,

  at indstillingerne fra Havnebestyrelsen og havnens medarbejdere godkendes, og

  at formanden for havnebestyrelsen vederlægges tilsvarende 17% af borgmesterens vederlag, og vederlæggelse af Havnebestyrelsens medlemmer fastholdes på nuværende niveau.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  1. at valgt blev – (stedfortrædere nævnt i parentes):

  Erwin Andresen (S)                  (Kurt Andresen (S))

  Thomas Andresen (V)     (Thomas Juhl (V))

  Ida Smed Metze (O)        (Ejler Schütt (O))

  Povl Kylling Petersen (A) (Kim Brandt (A))

  1. at godkendt blev:

  Niels Berg-Hansen

  Poul Bruun

  Lars Rolner

  1. at godkendt.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/22930, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Statsforvaltningen godkendte ved brev af 20. november 2015 vedtægter for Aabenraa, Haderslev og Tønders fællesberedskab, Brand & Redning Sønderjylland.

  Den fælles beredskabskommission for Brand & Redning Sønderjylland varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

  Byrådet skal vælge medlemmer til fællesberedskabskommissionen for Brand & Redning Sønderjylland.

  Sammensætning

  Fællesberedskabskommissionen for Brand & Redning Sønderjylland består af:

  • Borgmestrene i de deltagende kommuner
  • To yderligere medlemmer fra hver af kommunernes kommunalbestyrelse
  • Politidirektøren
  • En repræsentant fra det frivillige brandværn fra hver af kommunerne, i henhold til særskilt valgregulativ
  • To observatører:
   • En repræsentant fra de frivillige redningsberedskaber fra hver kommune
   • En repræsentant for beredskabsforbundet

  Beredskabskommissionen konstituerer sig selv, dog således at formand og næstformand skal være borgmestre. Valget foretages efter forholdstalsvalg jf. § 26 i lov om kommunernes styrelse.

  Indstillinger

  • De frivillige redningsberedskaber indstiller frivillig Tommy Riisgaard fra Hellevad Frivillige Brandværn som repræsentant for det frivillige brandværn.
  • De frivillige redningsberedskaber indstiller Ib Schmidt fra Bylderup-Bov Frivillige Brandværn som observatør.
  • Dorte Jensen er valgt som beredskabsforbundsobservatør.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges to byrådsmedlemmer, foruden Borgmesteren, til beredskabskommissionen, og

  at byrådet udpeger frivillig Tommy Riisgaard som medlem af beredskabskommissionen samt frivillig Ib Schmidt som observatør.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Valgt blev:

  Thomas Andresen (V)

  Søren Frederiksen (V)

  Kim Brandt (A)

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/22967, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

  Sammensætning:

  Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Et antal af de medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen, skal være medlem af kommunalbestyrelsen. De øvrige repræsentanter for kommunalbestyrelsen udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen. Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

  Handicaprådet i Aabenraa Kommune består af medlemmer, der udpeges således:

  • 3 byrådsmedlemmer. Formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget og formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget
  • 4 medlemmer udpeget af byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer,
  • 1 medlem udpeget af byrådet efter indstilling fra lokale brugerorganisationer på handicapområdet, der er bosat i kommunen og ikke er medlem af Danske Handicaporganisationer.
  • 2 embedsmænd fra de respektive forvaltninger Social og Sundhed og Børn og Skole som tilforordnede

  Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

  Handicaprådet vælger selv sin formand. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således, at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

  Danske Handicaporganisationer har i brev af 19.11.2017 indstillet følgende personer som medlem samt disses personlige suppleanter (angivet i parentes):

  - Knud Bendixen (Lars Creutz)

  - Mette Marie Larsen (Mette Strojek)

  - Poul Erik Bøgelund (Jonna Holm)

  - Stig Westhoff (Lars Creutz)

  Lokalafdelingen af Landsforeningen for Bedre Psykiatriindstiller:

  - Helga Schulz Thiesen (Anne Marie Pedersen)

  Social og Sundhed indstiller som tilforordnet:

  - Lars Harding Hansen, afdelingschef for Ledelse og Udvikling

  Børn og skole indstiller som tilforordnet:

  - Lars Borst Hansen, skolechef i Børn og Unge

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges tre byrådsmedlemmer som medlemmer og tre byrådsmedlemmer som suppleanter,

  at de indstillede personer fra Danske Handicaporganisationer godkendes,

  at de indstillede personer fra Bedre Psykiatri godkendes, og

  at de tilforordnede fra forvaltningen godkendes.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  1. at valgt blev – (suppleanter nævnt i parentes):

  Kirsten N. Christensen (V)     (Jette J. Kristiansen (O))

  Bent Sørensen (V)                (Thomas Juhl (V))

  Karsten Meyer Olesen (A)       (Dorrit Knudsen (A))

  1. – 4. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23036, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Grundlisteudvalget vælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninger. Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.

  Grundlisteudvalget består af fem medlemmer udpeget af byrådet for byrådets funktionsperiode. Medlemmerne behøver ikke at være byrådsmedlemmer.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges fem medlemmer til grundlisteudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Valgt blev:

  Werner Jensen

  Jens Wistoft (V)

  Severin Sivesgaard

  Egon Madsen (A)

  Lars Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23038, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  KLs repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

  KLs repræsentantskab består af borgmestrene i KLs medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte byråd udpeger en stedfortræder for borgmestrene i repræsentantskabet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges en stedfortræder for borgmesteren til KLs repræsentantskab.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Valgt blev:

  Ejler Schütt (O)

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2808, Sagsinitialer: csch

  Sagsfremstilling

  Der afholdes Kommunalpolitisk Topmøde den 8. – 9. marts 2018.

  Hver kommune kan udpege én delegeret pr. hver påbegyndte 8.000 indbyggere. Aabenraa Kommune har således mulighed for at deltage med 8 delegerede.

  Delegeret eller stedfortræder kan alene udpeges blandt medlemmer af byrådet.

  De udpegede byrådsmedlemmer og stedfortrædere for 2017 og 2016 fremgår af bilag.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at byrådet vælger 8 delegerede og 8 personlige stedfortrædere.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Valgt blev – (stedfortrædere nævnt i parentes):

  Thomas Andresen (V)     (Lars Kristensen (V))

  Karsten M. Olesen (A)     (Erik Uldall Hansen (A))

  Ejler Schütt (O)              (Arne Leyh Petersen (O))

  Erwin Andresen (S)                  (Kurt Andresen (S))

  Jan R. Jakobsen (C)        (Rasmus Elkjær Larsen (C))

  Michael Christensen (F)  (Signe Bekker Dhiman (A))

  Jens B. Nielsen (Ø)                   (Kim Brandt (A))

  Povl K. Petersen (A)        (Christian Panbo (A))

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23093, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Ekspropriationskommissioner behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som finder sted.

  Ekspropriationskommissionen er 1. instans og Taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

  Sammensætning:

  Ekspropriationskommissioner består af fem medlemmer. Formanden er kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager fire medlemmer til behandlingen af sager vedrørende en konkret ekspropriation. To af medlemmerne udtages fra en liste udarbejdet af transportministeren. De øvrige to medlemmer udtages fra en kommunal liste.

  I hver kommune udpeger byrådet én person for byrådets funktionsperiode, som optages på lister svarende til kommissariernes forretningsområder. Der må gerne udpeges en person, der ikke er byrådsmedlem. Den person, som udpeges af byrådet, bør have indsigt i vurdering af ejendomme. Endvidere opfordres byrådet til at tage hensyn til ligestilling ved udpegningen.

  Det samme medlem kan ikke både deltage i Ekspropriations- og Taksationskommissionens behandling af en sag. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges én person til optagelse på liste over medlemmer af Ekspropriationskommissionen.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Udpeget blev:

  Brian Marcussen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23098, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Taksationskommissionerne efterprøver kendelser – både når der gives erstatning og når der gives afslag på erstatning. Taksationskommissionerne fastsætter desuden godtgørelser.

  Ekspropriationskommissionen er 1. instans og Taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

  En taksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal være jurist, udnævnes af dronningen for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag fire medlemmer. To medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste.

  Byrådet skal udpege én person, der for byrådets funktionsperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Personen behøver ikke at være medlem af byrådet. Personen skal have indsigt i vurdering af ejendomme. Endvidere opfordres byrådet til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer.

  Det samme medlem kan ikke deltage både i Ekspropriations- og Taksationskommissions behandling af en sag. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges én person til listen over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Udpeget blev:

  Bent Sørensen (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23103, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Taksationskommissioner (lov om offentlige veje) træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål. Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

  Sammensætning:

  En taksationskommission består af tre medlemmer. Formanden, der skal være jurist, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager to medlemmer til hver enkelt sag fra en kommunal liste.

  Byrådet skal derfor udpege to personer, der for byrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissionen skal have indsigt i vurdering af ejendomme. Medlemmerne skal så vidt muligt have sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelse såvel i landområder som i byområder. Endelig opfordres byrådet til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer.

  Byrådet kan med fordel udpege personer, der ikke er medlem af byrådet. Det skyldes, at medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksationssag, ikke må være medlem af den vejbestyrelse (byråd), der har truffet beslutning om ekspropriation.

  Et medlem kan ikke deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af samme sag. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges to personer til optagelse på liste over medlemmer af taksationskommissionen, som dækker Aabenraa Kommune.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Udpeget blev:

  Ole Strandlyst

  Henrik Boye

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23109, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Overtaksationskommissioner efterprøver de afgørelser, der er truffet i taksationskommissionen. Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

  Sammensætning:

  En overtaksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal være jurist, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Regeringen udnævner endvidere to faste medlemmer. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer fra en kommunal liste.

  Byrådet skal derfor udpege én person, der for byrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af overtaksationskommissionen skal have indsigt i vurdering af ejendomme. Medlemmerne skal så vidt muligt have sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelse såvel i landområder som i byområder. Endelig opfordres byrådet til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer.

  Byrådet kan med fordel udpege personer, der ikke er medlem af byrådet. Det skyldes, at medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksationssag, ikke må være medlem af den vejbestyrelsen (byråd), der har truffet beslutning om ekspropriation.

  Et medlem kan ikke deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af samme sag. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges én person til optagelse på liste over medlemmer af overtaksationskommissionen, som omfatter Aabenraa Kommune.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Udpeget blev:

  Ejler Schütt (O)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23155, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

  Sammensætning

  Hver kommune skal nedsætte et hegnssyn bestående af tre medlemmer, hvoraf den ene beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant. Medlemmerne af hegnssynet og disses suppleanter beskikkes af byrådet for en periode, der svarer til byrådets valgperiode.

  Byrådet må gerne udpege personer, der ikke sidder i byrådet. Mindst ét medlem skal være plantningskyndigt. Mindst ét medlem skal være bygningskyndigt.

  Om fornødent kan der i en kommune nedsættes to eller flere hegnssyn med hvert sit distrikt.

  Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode.

  Som plantnings- og bygningskyndige medlemmer indstiller forvaltningen, med suppleanter i parentes, de nuværende medlemmer:

  • Edmund Mogensen (Henrik Holsteen Jessen)
  • Aksel Juhl (Keld Christensen)

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges tre medlemmer samt personlige suppleanter.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Udpeget blev – (suppleanter nævnt i parentes):

  Torben Nielsen      (Aksel Juhl)

  Robert Andersen    (Edmund Mogensen)

  Asmus Christensen         (Lars Nielsen)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23305, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i lov om mark- og vejfred.

  Sammensætning

  Byrådet skal beskikke tre vurderingsmænd. Større kommuner kan deles i flere vurderingsdistrikter. Byrådet kan bestemme, at opgaverne varetages af hegnssynsmændene. Byrådet bestemmer hvem der skal være formand.

  Personer, der ikke er medlemmer af byrådet kan udpeges.

  Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har fungeret som vurderingsmand i en periode, er ikke forpligtet til igen at være vurderingsmand før efter udløbet af en ny periode.

  Praksis har været, at opgaven varetages af medlemmer fra Hegnssynet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der beskikkes tre vurderingsmænd.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Beskikket blev:

  Torben Nielsen

  Robert Andersen

  Asmus Christensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23306, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Miljøministeren nedsætter et fredningsnævn, der behandler fredningssager og dispensation fra fredning.

  Sammensætning:

  Fredningsnævnet består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren, et medlem, der udpeges af miljøministeren samt et medlem, der udpeges af byrådet i den kommune, hvori det pågældende areal ligger. Det medlem, der udpeges af byrådet, vælges for den kommunale valgperiode.

  Samtidig med udpegningen af det kommunale medlem, skal der udpeges en suppleant.

  Medlemmet og suppleanten behøver ikke være byrådsmedlemmer.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et medlem og en suppleant til Fredningsnævnet.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Udpeget blev – (suppleant nævnt i parentes):

  Jens Wistoft          (V)     (Martin Ugilt Thomsen)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37587, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Den erhvervsdrivende fond, Arena Aabenraa, har til formål at fremme kultur- og idrætslivet i Aabenraa Kommune ved at sørge for faciliteter, der skaber sundhed, oplevelser og glæde for borgerne i Aabenraa Kommune, herunder at drive og udvikle Arena Aabenraa (inkl. cafeteria) og Aabenraa stadion og udendørsanlæg efter nærmere aftale med Aabenraa Kommune.

  Sammensætning

  Fondens bestyrelse består af:

  - 1 medlem udpeget af Aabenraa Byråd blandt medlemmerne af byrådet

  - 2 medlemmer udpeget af Aabenraa Byråd uden for byrådets midt

  - 2 medlemmer udpeget af fondens brugerkreds (på et brugermøde)

  - 2 medlemmer udpeget af Business Aabenraa (dog ikke blandt medlemmerne af Aabenraa Byråd)

  Der udpeges en personlig suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

  Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år med undtagelse af det medlem, der er udpeget fra Byrådets midte, der er valgt for byrådsperioden.

  Med virkning fra den 1. januar 2018 udtræder 1 medlem udpeget af Aabenraa Byråd, 1 medlem udpeget af fondens brugerkreds og 1 medlem udpeget af Business Aabenraa jf. vedtægterne.

  Byrådet skal således udpege 1 medlem og en personlig suppleant blandt byrådsmedlemmerne til bestyrelsen for Arena Aabenraa gældende for byrådsperioden 2018-2021 og 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen uden for byrådets midte gældende for 2 år. Genudpegning kan finde sted.

  Udpegninger 2016
  Byrådet har tidligere udpeget følgende til bestyrelsen for Arena Aabenraa:

  - Valgt blandt byrådets medlemmer: formand for Kultur- og Fritidsudvalget Hans Philip Tietje.

  - Udpeget uden for byrådets midte: Kaj Damm Rasmussen (for 2 år) og John Riisberg (for 1 år)

  - Perioden for John Riisberg, nuværende formand,  (suppleant Jan Bundgaard) udløber således 31. december 2017, og der skal foretages udpegning for en 2 årig periode gældende fra 1. januar 2018.


  Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Under formandens fravær varetager næstformanden dennes opgaver. Det af Aabenraa Byråd udpegede medlem fra Byrådets midte kan ikke vælges som formand.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et byrådsmedlem og en personlig suppleant til bestyrelsen for Arena Aabenraa, og

  at der udpeges et medlem og en personlig suppleant uden for Byrådets midte til bestyrelsen for Arena Aabenraa.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Valgt blev:

  Lars Kristensen (K)                   (Jette J. Kristiansen (O))

  John Riisberg                  (Jan Nielsen)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23307, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har etableret et fælleskommunalt trafikselskab, der dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Vejle Kommuner.

  Selskabets formål er at varetage følgende opgaver:

  • Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,
  • Fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
  • Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
  • Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, og
  • Privatbaner.

  Byrådene i de kommuner, der deltager i trafikselskabet, udpeger hver 1 medlem af byrådet til Sydtrafiks repræsentantskab.

  Der udpeges samtidig en suppleant for medlemmet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges ét medlem og en suppleant til Sydtrafiks repræsentantskab.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Udpeget blev – (suppleant nævnt i parentes):

  Jan Riber Jakobsen (C)    (Ole Strandlyst)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23309, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

  Sammensætning:

  I hver politikreds oprettes et kredsråd, som består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen dækker. Politidirektøren er formand for kredsrådet.

  Der skal vælges en stedfortræder for borgmesteren af og blandt byrådets medlemmer.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges en stedfortræder.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Valgt blev:

  Ejler Schütt (O)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23312, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Hjemmeværnets distriktsudvalg træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

  Distriktsudvalget består af fire til ti medlemmer, der udpeges for fire år ad gangen. Formanden for distriktsudvalget udpeges at forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets byråd.

  Der skal indstilles et medlem pr. kommune.

  Det indstillede medlem behøver ikke at være byrådsmedlem.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der indstilles et medlem til distriktsudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Indstillet blev:

  Gert Larsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31845, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Beboerklagenævnet afgør tvister m.v. mellem udlejer og lejere i almene boligorganisationer mv.

  Sammensætning

  Nævnet består af en juridisk formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejeorganisationer. De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra hhv. de almene boligorganisationer, der har afdeling i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

  I visse typer af sager deltager desuden en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

  Indstillinger

  Formand

  Over for forvaltningen har følgende tilkendegivet interesse i hvervet som formand:

  - Pernille Svindt Lentfer, Teamler og jurist ved Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i Augustenborg

  Over for forvaltningen har følgende tilkendegivet interesse i at være suppleant for formanden:

  -  Iben Leisner, Advokat ved Sydbank som suppleant

  De større lejerforeninger

  Dansk lejere indstiller,

  - Ketty Lorenzen Andersen, Sejsbjerg 26, 6200 Aabenraa som medlem og

  - Morten Berdin, ved Gruben 6, 6340 Kruså som suppleant

  LLO Esbjerg indstiller,

  - Marianne S. Petersen, Langelandsvej 18E,  6705 Esbjerg Ø som medlem og

  - Eva Kristensen,  Smedegade, 6800 Varde som suppleant

  De almene boligorganisationer

  Bolig Syd, Rødekro Boligforening, Kolstrup Boligforening og Aabenraa Andelsboligforening indstiller,

  - Jens Chr. Raun, Askemosen 5, 6200 Aabenraa som medlem

  Domea Rødekro indstiller,

  - Toke Arndal, Salus Boligadministration som medlem

  Kolstrup Boligforening og Aabenraa Andelsboligforening indstiller,

  - Toke Arndal, Salus Boligadministration som suppleant

  Socialt Sagkyndigt medlem

  Finn Feddersen, Jobcenter og Borgerservice, har over for forvaltningen udtrykt interesse i at fortsætte som socialt sagkyndigt medlem. Tanja Konstmann Mühl, Børn og Skole, har over for forvaltningen udtrykt interesse i at tiltræde som suppleant.

  Forvaltningens indstilling

  På ovenstående grundlag ønsker forvaltningen af indstille med suppleant i parentes:

  - Som formand: Pernille Svindt Lentfer (Iben Leisner)

  - Som lejerrepræsentant: Ketty Lorenzen Andersen (Morten Berdiin)

  - Som udlejerrepræsentant: Jens Chr. Raun (Toke Arndal)

  - Som socialt sagkyndigt medlem: Finn Feddersen (Tanja Konstmann Mühl)

  Ketty Lorenzen Andersen anbefales som lejerrepræsentant fordi hun sidder i nævnet nu og kender arbejdet, lige som hun har et lokalt kendskab. Foreslået suppleant for hende har ligeledes et lokalt kendskab.

  Indstilling

  Byråds- og direktionssekretariatet indstiller,

  at der indstilles en formand for Beboerklagenævnet og en suppleant,

  at der udpeges en lejerrepræsentant og en suppleant,

  at der udpeges en udlejerrepræsentant og en suppleant, og

  at der udpeges en person, som er socialt sagkyndig og en suppleant.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  1. at indstillet blev:

  Pernille Svindt Lentfer     (Iben Leisner)

  1. at udpeget blev:

  Ketty Lorenzen Andersen          (Morten Berdiin)

  1. at udpeget blev:

  Jens Chr. Raun               (Toke Arndal)

  1. at udpeget blev:

  Finn Feddersen               (Tanja K. Mühl)

  Suppleanter nævnt i parentes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31853, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Huslejenævnet træffer afgørelse i sager om uenighed mellem udlejer og lejer vedrørende nærmere angivne huslejespørgsmål mv.

  Sammensætning:

  Nævnet består af en juridisk formand, der beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet og to medlemmer, der vælges af byrådet efter indstilling fra hhv. de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold.

  I visse typer af sager deltager desuden en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

  Indstillinger

  Juridisk formand

  Over for forvaltningen har følgende tilkendegivet interesse i hvervet som formand:

  - Jens Schultz Hansen, Dommer ved retten i Sønderborg

  Over for forvaltningen har følgende tilkendegivet interesse i at være suppleant for formanden:

  - Iben Leisner, Advokat ved Sydbank som suppleant

  De større lejerforeninger

  Dansk lejere indstiller,

  - Ketty Lorenzen Andersen, Sejsbjerg 26, 6200 Aabenraa som medlem og

  - Morten Berdin, ved Gruben 6, 6340 Kruså som suppleant

  LLO Esbjerg indstiller,

  - Marianne S. Petersen, Langelandsvej 18E,  6705 Esbjerg Ø som medlem og

  - Eva Kristensen,  Smedegade, 6800 Varde som suppleant

  De større udlejerforeninger

  Udlejerforeningen Sønderjylland indstiller,

  - Poul Solberg Hansen, Frueløkke 481, 6200 Aabenraa som medlem

  - Ole Andersen, Farversmøllevej 135, 6200 Aabenraa som suppleant

  Socialt Sagkyndigt medlem

  Finn Feddersen, Jobcenter og Borgerservice, har over for forvaltningen udtrykt interesse i at fortsætte som socialt sagkyndigt medlem. Tanja Konstmann Mühl, Børn og Skole, har over for forvaltningen udtrykt interesse i at tiltræde som suppleant.

  Forvaltningens indstilling

  På ovenstående grundlag ønsker forvaltningen af indstille med suppleant i parentes:

  - Som formand: Jens Schultz Hansen (Iben Leisner)

  - Som lejerrepræsentant: Ketty Lorenzen Andersen (Morten Berdiin)

  - Som udlejerrepræsentant: Poul Solberg Hansen (Ole Andersen)

  - Som socialt sagkyndigt medlem: Finn Feddersen (Tanja Konstmann Mühl)

  Ketty Lorenzen Andersen anbefales som lejerrepræsentant fordi hun sidder i nævnet nu og kender arbejdet, lige som hun har et lokalt kendskab. Foreslået suppleant for hende har ligeledes et lokalt kendskab.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der indstilles en formand for Huslejenævnet og en suppleant,

  at der udpeges en lejerrepræsentant og en suppleant,

  at der udpeges en udlejerrepræsentant og en suppleant, og

  at der udpeges en person som er socialt sagkyndig og en suppleant.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  1. at indstillet blev:

  Jens Schultz Hansen       (Iben Leisner)

  1. at udpeget blev:

  Ketty L. Andersen           (Morten Berdiin)

  1. at udpeget blev:

  Poul Solberg Hansen       (Ole Andesen)

  1. at udpeget blev:

  Finn Feddersen               (Tanja K. Mühl)

  Suppleanter nævnt i parentes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23580, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Dokumenter vedrørende  køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og optagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af byrådets formand eller en af næstformændene og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

  Sædvanligvis bemyndiges kommunens kommunaldirektør og én eller flere af de øvrige ledende embedsmænd i kommunen. Byrådet kan altså vælge at udpege flere personer. Alle de udpegede skal være personligt udpegede af byrådet, så deres navne fremgår af beslutningsprotokollen.

  Det anbefales, foruden kommunaldirektøren, at Stig Werner Isaksen, direktør for Kultur, Miljø og Erhverv, bemyndiges til, ved kommunaldirektørens fravær,  at underskrive i forbindelse med køb og salg af fast ejendom og at Stabs- og arbejdsmarkedsdirektør, Søren Lorenzen, bemyndiges til at underskrive i forbindelse med økonomi herunder lånedokumenter.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Tom Ahmt, Søren Lorenzen og Stig Werner Isaksen bemyndiges til at underskrive.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27014, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Byrådet beslutter hvert år hvor og hvornår ordinære byrådsmøder afholdes. Mødeplanen bliver herefter offentliggjort i lokale medier.

  Det forslås, af møderne afholdes onsdag den:

  31. januar

  28. februar

  21. marts

  25. april

  30. maj

  27. juni

  -

  Intet møde - sommerferie

  29. august

  19. september

  1. behandling af budget

  10. oktober

  2. behandling af budget

  31. oktober

  28. november

  19. december

  Der reserveres forud for alle byrådsmøder tid til temamøder fra kl. 14.30 – 16.00.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at byrådets mødekalender godkendes og at byrådsmøderne afholdes kl. 17 på Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, og

  at datoer for temamøder reserveres.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35572, Sagsinitialer: SRPO

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017

  -