Beslutningsprotokol

onsdag den 8. december 2021 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Konstituerende møde i byrådet
Medlemmer: Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Dorte Soll, Theis Kylling Hommeltoft, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Cathrina Aaes Sørensen, Marianne List, Jan Riber Jakobsen, Rasmus Elkjær Larsen, Anders Koch-Hørlyck, Kjeld Hansen, Jan Køpke Christensen, Hans-Christian Gjerlevsen, Michael Christensen, Ida Smed, Arne Leyh Petersen, Kurt Asmussen, Erwin Andresen, Thomas Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Søren Frederiksen, Kirsten Nørgård Christensen, Carina Frost Davidsen, Claus Bruun Jørgensen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Rasmus Andresen, Susanne Provstgaard, Carina Underbjerg Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2466, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Der er anmeldt 2 valggrupper; 18 mandsgruppen (A, C, D, F og S) og 13 mandsgruppen (V og O), som anvendes i de efterfølgende valg og udpegningssager.

   

   

  Dagsorden godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/27685, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Den 16. november 2021 blev der afholdt valg til byrådet i Aabenraa Kommune. Byrådets funktionsperiode er fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2025.

   

  Følgende er valgt:

   

  1. Thomas Andresen (V)

  2. Erik Uldall Hansen (A)

  3. Eivind Underbjerg Hansen (V)

  4. Jan Riber Jakobsen (C)

  5. Signe Bekker Dhiman (A)

  6. Søren Frederiksen (V)

  7. Kirsten Nørgård Christensen (V)

  8. Christian Panbo (A)

  9. Jan Køpke Christensen (D)

  10. Kurt Asmussen (S)

  11. Carina F. Davidsen (V)

  12. Dorte Soll (A)

  13. Ida Smed (O)

  14. Rasmus Elkjær Larsen (C)

  15. Theis Kylling Hommeltoft (A)

  16. Claus Bruun Jørgensen (V)

  17. Michael Christensen (F)

  18. Philip Tietje (V)

  19. Dorrit Knudsen (A)

  20. Anders Kock-Hørlyck (C)

  21. Jens Wistoft (V)

  22. Erwin Andresen (S)

  23. Egon Madsen (A)

  24. Rasmus Andresen (V)

  25. Hans-Christian Gjerlevsen (D)

  26. Susanne Provstgaard (V)

  27. Cathrina Aaes Sørensen (A)

  28. Carina Underbjerg Hansen (V)

  29. Marianne List (A)

  30. Kjeld Hansen (C)

  31. Arne Leyh Petersen (O).

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at resultatet af kommunalvalget tages til efterretning.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20418, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Valget af formand ledes af det længst siddende medlem af byrådet.

   

  Formanden vælges blandt byrådets medlemmer ved flertalsvalg.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges en formand.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Venstre foreslår Thomas Andresen (V), som formand for byrådet, idet 13 stemte for (V og O) og 18 stemte imod (A, C, F, D og S).

   

  Flertalsgruppen foreslår Jan Riber Jakobsen (C) som formand for byrådet, idet 18 stemte for (A, C, F, D og S) og 13 stemte imod (V og O).

   

   

  Jan Riber Jakobsen (C) blev valgt som borgmester.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20427, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Der skal vælges en 1. og 2. næstformand til, i nævnte rækkefølge, at fungere som formand i dennes forfald.

   

  Valget ledes af den nyvalgte formand, og foretages under ét som forholdstalsvalg (den d’Hondtske metode).

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges en 1. og 2. næstformand.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Valgt blev Erik Uldall Hansen (A) som 1. næstformand og Thomas Andresen (V) som 2. næstformand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20436, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Der skal nedsættes et Økonomiudvalg bestående af borgmesteren og 12 øvrige byrådsmedlemmer.

   

  Valget foretages som et forholdstalsvalg.

   

  Borgmesterens plads regnes som den ene af de pladser, der tilkommer den gruppe inden for byrådet, til hvilken borgmesteren hører.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges 13 medlemmer til Økonomiudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Valgt blev:

  Jan Riber Jakobsen (C),

  Rasmus Elkjær Larsen (C),

  Erik Uldall Hansen (A),

  Signe Bekker Dhiman (A),

  Dorte Soll (A),

  Jan Køpke Christensen (D),

  Michael Christensen (F),

  Ida Smed (O),

  Erwin Andresen (S),

  Thomas Andresen (V),

  Eivind Underbjerg Hansen (V),

  Kirsten Nørgård Christensen (V) og

  Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20437, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Der skal nedsættes et Udvalg for Plan, Teknik og Landdistrikter, hvortil der skal vælges 7 medlemmer.

   

  Valget foretages som forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges 7 medlemmer til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Valgt blev:

  Dorte Soll (A),

  Egon Madsen (A),

  Anders Koch-Hørlyck (C),

  Kurt Asmussen (S),

  Thomas Andresen (V),

  Søren Frederiksen (V) og

  Susanne Provstgaard (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20604, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Der skal nedsættes et Udvalg for Bæredygtig Udvikling, hvortil der skal vælges 7 medlemmer.

   

  Valget foretages som forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges 7 medlemmer til Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Valgt blev:

  Erik Uldall Hansen (A),

  Theis Kylling Hommeltoft (A),

  Kjeld Hansen (C),

  Arne Leyh Petersen (O),

  Erwin Andresen (S),

  Claus Bruun Jørgensen (V) og

  Rasmus Andresen (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20599, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Der skal nedsættes et Kultur- og Fritidsudvalg, hvortil der skal vælges 7 medlemmer.

   

  Valget foretages som forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges 7 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Valgt blev:

  Signe Bekker Dhiman (A),

  Christian Panbo (A),

  Hans-Christian Gjerlevsen (D),

  Kurt Asmussen (S),

  Carina Frost Davidsen (V),

  Philip Tietje (V) og

  Rasmus Andresen (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20438, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Der skal nedsættes et Børne- og Uddannelsesudvalg, hvortil der skal vælges 7 medlemmer.

   

  Valget foretages som forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges 7 medlemmer til Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Valgt blev:

  Rasmus Elkjær Larsen (C),

  Anders Koch-Hørlyck (C),

  Theis Kylling Hommeltoft (A),

  Cathrina Aaes Sørensen (A),

  Kirsten Nørgård Christensen (V),

  Carina Frost Davidsen (V) og

  Carina Underbjerg Hansen (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20443, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Der skal nedsættes et Social- og Seniorudvalg, hvortil der skal vælges 7 medlemmer.

   

  Valget foretages som forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges 7 medlemmer til Social- og Seniorudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Valgt blev:

  Michael Christensen (F),

  Dorrit Knudsen (A),

  Marianne List (A),

  Jan Køpke Christensen (D),

  Ida Smed (O),

  Jens Wistoft (V) og

  Susanne Provstgaard (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35777, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Der skal nedsættes et Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, hvortil der skal vælges 5 medlemmer.

   

  Valget foretages som forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges 5 medlemmer til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Valgt blev:

  Jan Køpke Christensen (D),

  Cathrina Aaes Sørensen (A),

  Michael Christensen (F),

  Søren Frederiksen (V) og

  Jens Wistoft (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20611, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Der skal nedsættes et Arbejdsmarkedsudvalg, hvortil der skal vælges 7 medlemmer.

   

  Valget foretages som forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges 7 medlemmer til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

   

  Valgt blev:

  Dorrit Knudsen (A),

  Egon Madsen (A),

  Kjeld Hansen (C),

  Hans-Christian Gjerlevsen (D),

  Eivind Underbjerg Hansen (V),

  Claus Bruun Jørgensen (V) og

  Susanne Provstgaard (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20622, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Børn og unge-udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke.

   

  Børn og unge-udvalg består af 5 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af byrådet blandt dets medlemmer, byretsdommeren i retskredsen og 2 medlemmer, der skal være pædagogisk-psykologisk sagkyndige, som udpeges af Familieretshuset.

   

  Der skal udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

   

  Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er udpeget af byrådet.

   

  Valget foretages som forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere af Byrådets midte til Børn og unge-udvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021


  Valgt blev (suppleanter nævnt i parentes):

  Marianne List (A) (Anders Koch-Hørlyck (C))

  Jens Wistoft (V) (Carina Frost Davidsen (V))

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9338, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Arwos er Aabenraa kommunes forsyningsselskab.

   

  Selskabet består af moderselskabet, Arwos Holding A/S og fem datterselskaber: Arwos Service A/S, Arwos Deponi A/S, Arwos Affald A/S, Arwos Vand A/S og Arwos Spildevand A/S.

   

  Selskabets formål er at drive servicevirksomhed i tilknytning til forsyningsaktivitet.

   

  Der skal indstilles 4 byrådsmedlemmer til bestyrelserne i selskaberne i Arwos, og bestyrelsesmedlemmerne vælges for hele byrådsperioden, og udpeges til alle 6 selskaber.

   

  Ifølge vedtægterne har generalforsamlingen mulighed for at vælge yderligere 2 medlemmer af bestyrelsen, der ikke sidder i byrådet. Genvalg kan finde sted.

   

  Valget foretages som forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Vedtægter for de seks selskaber og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der til generalforsamlingen for Arwos Holding A/S og datterselskaberne indstilles 4 byrådsmedlemmer, 

  at den person, der vælges som formand i dagsordenens punkt 3, bemyndiges til på generalforsamlingen at godkende de indstillede medlemmer til selskabernes bestyrelser,

  at samme person bemyndiges til på generalforsamlingen at vælge en af de 4 indstillede byrådsmedlemmer som formand for bestyrelsen, og

  at samme person bemyndiges til at vælge op til 2 eksterne medlemmer af bestyrelsen, der ikke sidder i byrådet.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021


  1. at indstillet blev:

  Kjeld Hansen (C)

  Christian Panbo (A)

  Eivind Underbjerg Hansen (V)

  Søren Frederiksen (V)

   

   

  2.-4. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9038, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Den kommunale selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, som styres af byrådet. Havne­bestyrelsen varetager inden for de af byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige ret­nings­linjer den overordnede ledelse af havnens drift, vedligeholde og eventuelle nye anlæg.

   

  Havnebestyrelsen består af 7 medlemmer, sammensat således:

  • 4 medlemmer vælges af og blandt byrådets medlemmer efter reglerne om forholdstalsvalg, jf. styrelsesloven,
  • 3 medlemmer, der skal have særlige kompetencer, som opfylder de af havnen definerede behov, vælges efter indstilling fra den afgående havnebestyrelse,
  • 1 observatør vælges efter indstilling fra havnens medarbejdere som medarbejderrepræsentant.

   

  Valget af de 4 byrådsmedlemmer foretages som forholdstalsvalg.

   

  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for hele byrådsperioden.

   

  Bestyrelsen for Aabenraa Havn har i sit møde den 26. november 2021 besluttet at indstille følgende tre personer med særlige kompetencer:

  • Niels Bergh-Hansen
  • Ole Ingrisch og
  • Poul Kristensen

   

  Havnens medarbejdere indstiller Lars Østergaard som observatør.

   

  Vederlag

  På grund af de politiske udmeldinger efter kommunalvalget 2021, som forvaltningen har forstået dem, fremsættes endvidere forslag om ændring af havnebestyrelsens formands vederlag, således at vederlaget fremover udgør 22 % af borgmesterens vederlag mod tidligere 17 %.

   

  Der foreligger ikke politiske udmeldinger efter kommunalvalget 2021, som forvaltningen har forstået dem, der vedrører vederlagsstørrelsen til de øvrige medlemmer af havnens bestyrelse, men det kan oplyses, at vederlaget til bestyrelsen øvrige medlemmer hidtil årligt har udgjort 35.000 kr. i grundbeløb pr. 1. oktober 1997, som er blevet reguleret efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringsprocentsatser. 

   

  Det er reguleret i bekendtgørelse om vederlag til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser, hvordan havnebestyrelsen kan vederlægges.

   

  Ifølge bekendtgørelsen kan der ydes et fast vederlag til formanden for havnebestyrelsen på indtil 25 % af borgmesterens vederlag, hvis havnens årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio. tons, eller havnen har landinger af fisk til en årlig landingsværdi på over 100 mio. kr. I andre tilfælde kan vederlaget til formanden udgøre 15 % af borgmestervederlaget.

   

  Vederlaget til havnebestyrelsens øvrige medlemmer kan årligt udgøre op til 35.000 kr., som grundbeløb pr. 1. oktober 1997 (svarende til ca. 51.000 kr. i 2021), hvis havnens årlige godsomsætning overstiger 0,5 mio. tons, eller hvis havnen har landinger af fisk til en årlig landingsværdi på over 200 mio. kr. 

   

  Havnen har oplyst, at dens omsætning til og med september 2021 udgjorde 1,6 mio. tons.

   

  De politiske udmeldinger om formandsvederlagets procentvise størrelse, som forvaltningen har forstået dem, og medlemmernes nuværende årlige vederlag overholder således bekendtgørelsens rammer for vederlag til henholdsvis formand og de øvrige medlemmer af havnebestyrelsen.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller derfor, at vederlaget til formanden for havnebestyrelsen fastsættes til 22 % af borgmesterens vederlag, og at vederlaget til de øvrige medlemmer af havnebestyrelsen fastholdes på det hidtidige niveau.

  Lovgrundlag

  Vedtægter for Aabenraa Havn, havnelovgivningen og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der til havnebestyrelsen vælges 4 medlemmer blandt byrådets medlemmer,

  at indstillingerne fra havnebestyrelsen og havnens medarbejdere godkendes, og

  at vederlaget til formanden for havnebestyrelsen fastsættes til 22 % af borgmesterens vederlag, og

  at vederlaget til de øvrige medlemmer af havnebestyrelsen fastholdes på det hidtidige niveau.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  1. at valgt blev:

  Erwin Andresen (S)

  Theis Kylling Hommeltoft (A)

  Thomas Andresen (V)

  Arne Leyh Petersen (O)

   

  2.-4. godkendt.

   

  Erwin Andresen (S) deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8568, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Den fælles beredskabskommission for Brand og Redning Sønderjylland, bestående af Aabenraa, Haderslev og Tønder kommuner, varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

   

  Byrådet skal vælge medlemmer til fællesberedskabskommissionen for Brand og Redning Sønderjylland.

   

  Sammensætning

  Fællesberedskabskommissionen for Brand og Redning Sønderjylland består af:

  • Borgmestrene i de deltagende kommuner
  • 2 yderligere medlemmer fra hver af kommunernes kommunalbestyrelse
  • Politidirektøren
  • 1 repræsentant fra de frivillige brandværn fra hver af kommunerne, i henhold til særskilt valgregulativ
  • 2 observatører:

  -         1 repræsentant fra de frivillige redningsberedskaber fra hver kommune

  -         1 repræsentant for beredskabsforbundet 

   

  Beredskabskommissionen konstituerer sig selv, dog således at formand og næstformand skal være borgmestre.

   

  Valget foretages som forholdstalsvalg.

   

  Indstillinger fra de frivillige redningsberedskaber

  Brand og Redning Sønderjylland har den 19. november 2021 på vegne af de frivillige redningsberedskaber oplyst, at de indstiller:

  • Brandkaptajn Tommy Riisgaard, Hellevad som repræsentant for de frivillige brandværn.
  • Brandkaptajn Carsten Anderson, Bovrup-Varnæs som observatør.

   

  Dorte Jensen, Tønder er valgt som observatør for Beredskabsforbundet.

  Lovgrundlag

  Vedtægterne for Brand og Redning Sønderjylland og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges 3 byrådsmedlemmer, herunder Borgmesteren, til beredskabskommissionen, og

  at frivillig Tommy Riisgaard udpeges som medlem af beredskabskommissionen og frivillig Carsten Anderson udpeges som observatør.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021


  Valgt blev:

  Jan Riber Jakobsen (C)

  Egon Madsen (A)

  Thomas Andresen (V)

   

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/27725, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

   

  Sammensætning:

  Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Et antal af de medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen, skal være medlem af kommunalbestyrelsen. De øvrige repræsentanter for kommunalbestyrelsen udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.

   

  Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

   

  Handicaprådet i Aabenraa Kommune består af 10 medlemmer, der ifølge vedtægterne udpeges således:

  • 3 byrådsmedlemmer, som er formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget og formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget
  • 4 medlemmer udpeget af byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer,
  • 1 medlem udpeget af byrådet efter indstilling fra lokale brugerorganisationer på handicapområdet, der er bosat i kommunen og ikke er medlem af Danske Handicaporganisationer,
  • 2 embedsmænd fra de respektive forvaltninger Social og Sundhed og Børn og Skole som tilforordnede.

   

  Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

   

  Handicaprådet vælger selv sin formand. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

   

  Danske Handicaporganisationer har i brev af 25. november 2021 indstillet følgende personer som medlem samt disses personlige suppleanter (angivet i parentes):

   

  1. Mette Strojek (Tina Hagensen Holm)

  2. Kaj Westphal (Stig Westhoff)

  3. Jonna Holm (Poul-Erik Bøgelund)

  4. Hans Kristian Wollesen (Mette Larsen)

   

  Lokalafdelingen af Landsforeningen for Bedre Psykiatri indstiller:

  Helle Hansen (Nikolaj Christensen)

   

  Social & Sundhed indstiller som tilforordnet:

  Socialchef Maja Gammelgaard

   

  Børn og Kultur indstiller som tilforordnet:

  Børne- og Familiechef Iben Hansen.

  Lovgrundlag

  Vedtægter for Handicaprådet i Aabenraa Kommune og lov om administration og retssikkerhed på det sociale område.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at formanden og næstformanden for Social- og Seniorudvalget og formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget udpeges som medlemmer og at der udpeges 3 byrådsmedlemmer som suppleanter,

  at de indstillede medlemmer og suppleanter fra Danske Handicaporganisationer godkendes,

  at det indstillede medlem og suppleant fra Bedre Psykiatri godkendes, og

  at de tilforordnede fra forvaltningen godkendes.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021


  1. at valgt blev (suppleanter nævnt i parentes):

  Formanden for Social- og Seniorudvalget (Cathrina Aaes Sørensen (A)) Næstformanden for Social- og Seniorudvalget (Theis Kylling Hommeltoft (A)) Formanden for Børne- og uddannelsesudvalget (Anders Koch-Hørlyck (C))

   

  2.- 4. godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/19991, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Grundlisteudvalget sammensætter grundlisten, som er en oversigt med egnede personer, som by- og landsretterne anvender, når de skal udpege lægdommere i strafferetssager. 

   

  Grundlisteudvalget består af minimum 5 medlemmer, der følger byrådets funktionsperiode, og udpegningen foretages som forholdstalsvalg.

   

  Grundlisten skal være et udsnit af kommunens sammensætning i køn, alder og etnicitet, og der skal udvælges en person pr. 300 indbyggere. Grundlisten udarbejdes hvert 4. år, næste gang for perioden 2024-2027, der udarbejdes ultimo 2022 og primo 2023.

  Lovgrundlag

  Retsplejeloven og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 5 medlemmer til grundlisteudvalget.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Valgt blev:

  Egon Madsen (A)

  Lars Nielsen

  Charlotte Pia Gudbrandsen

  Susanne Provstgaard (V)

  Carina Frost Davidsen (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/27768, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

   

  KL’s repræsentantskab består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte byråd udpeger en stedfortræder for borgmestrene i repræsentantskabet.

   

  Valget sker som flertalsvalg.

  Lovgrundlag

  KL’s love.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges en stedfortræder for borgmesteren til KL’s repræsentantskab.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Valgt blev: Erik Uldall Hansen (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/28502, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Ekspropriationskommissioner behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som finder sted.

   

  Ekspropriationskommissionen er 1. instans og Taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

   

  Sammensætning:

  Ekspropriationskommissioner består af 5 medlemmer.

   

  Formanden udnævnes for en seksårig periode.

   

  Formanden udtager 4 medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf 2 medlemmer fra en kommunal liste, som hver kommune udpeger 1 person til.

   

  Der må gerne udpeges en person, der ikke er byrådsmedlem. Den person, som udpeges af byrådet, bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Endvidere opfordres byrådet til at tage hensyn til ligestilling ved udpegningen.

   

  Det samme medlem kan ikke både deltage i Ekspropriations- og Taksationskommissionens behandling af en sag. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

   

  Udpegningen har virkning for byrådsperioden og foretages som flertalsvalg.

   

  Transportministeriet opfordrer til, at den enkelte udpegning ledsages af en kort angivelse af det pågældende medlems kompetencer og forudsætninger for at varetage hvervet. Ministeriet gør endvidere opmærksom på, at hvert medlem modtager et honorar på 2.500 kr. pr. mødedag, samt godtgørelse for rejseudgifter.

  Lovgrundlag

  Ekspropriationsprocesloven og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 1 person til optagelse på den kommunale liste, som hver kommune udpeger et medlem til.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Udpeget blev: Ovidiu George Nechitoi.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/28528, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Taksationskommissionerne efterprøver de kendelser, som Ekspropriationskommissionen afsiger, både når der gives erstatning, og når der gives afslag på erstatning. 

   

  Ekspropriationskommissionen er 1. instans og Taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

   

  Sammensætning

  Taksationskommissioner består af 5 medlemmer.

   

  Formanden udnævnes for seksårig periode.

   

  Formanden udtager 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en kommunal liste, og som hver kommune udpeger 1 person til.

   

  Der må gerne udpeges en person, der ikke er byrådsmedlem. Den person, der udpeges af byrådet, bør have indsigt i vurdering af ejendomme. Endvidere opfordres byrådet til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer.

   

  Det samme medlem kan ikke deltage både i Ekspropriations- og Taksationskommissions behandling af en sag. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

   

  Udpegningen har virkning for byrådsperioden og foretages som flertalsvalg.

   

  Transportministeriet opfordrer til, at den enkelte udpegning ledsages af en kort angivelse af det pågældende medlems kompetencer og forudsætninger for at varetage hvervet. Ministeriet gør endvidere opmærksom på, at hvert medlem modtager et honorar på 2.500 kr. pr. mødedag, samt godtgørelse for rejseudgifter.

  Lovgrundlag

  Ekspropriationsprocesloven og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 1 person til optagelse på den kommunale liste, som hver kommune udpeger et medlem til.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Udpeget blev: Hugo Schmidt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/28530, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Taksationskommissioner nedsat efter reglerne i lov om offentlige veje træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål i tilfælde af ekspropriation foretaget efter reglerne i lov om offentlige veje.

   

  Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

   

  Sammensætning:

  En taksationskommission består af 3 medlemmer.

   

  Formanden udnævnes for en seksårig periode.

   

  Formanden udtager 2 medlemmer til hver enkelt sag fra en kommunal liste.

   

  Byrådet skal derfor udpege 2 personer, der optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. 

   

  Medlemmer af taksationskommissionen skal have indsigt i vurdering af ejendomme. Medlemmerne skal så vidt muligt have sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelse såvel i landområder som i byområder. Endelig opfordres byrådet til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer.

   

  Byrådet kan med fordel udpege personer, der ikke er medlem af byrådet. Det skyldes, at medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksationssag, ikke må være medlem af den vejbestyrelse (byråd), der har truffet beslutning om ekspropriation.

   

  Et medlem kan ikke deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af samme sag. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

   

  Udpegningen har virkning for byrådsperioden og foretages som forholdstalsvalg.

   

  Transportministeriet opfordrer til, at den enkelte udpegning ledsages af en kort angivelse af det pågældende medlems kompetencer og forudsætninger for at varetage hvervet. Ministeriet gør endvidere opmærksom på, at hvert medlem modtager et honorar på 2.500 kr. pr. mødedag, samt godtgørelse for rejseudgifter.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 2 personer til optagelse på den kommunale liste over medlemmer af taksationskommissionen, som hver kommune udpeger 2 medlemmer til.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Udpeget blev:

  Kim Andkjær Doberck og

  Ole Strandlyst

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/28532, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Overtaksationskommissioner efterprøver de afgørelser, der er truffet i taksationskommissionen, nedsat efter reglerne i lov om offentlige veje.

   

  Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

   

  Sammensætning:

  En overtaksationskommission består af 5 medlemmer.

   

  Formanden udnævnes for en seksårig periode.

   

  Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste.

   

  Byrådet skal udpege 1 person, der optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen.

   

  Medlemmer af overtaksationskommissionen skal have indsigt i vurdering af ejendomme. Medlemmerne skal så vidt muligt have sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelse såvel i landområder som i byområder. Endelig opfordres byrådet til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer.

   

  Byrådet kan med fordel udpege personer, der ikke er medlem af byrådet. Det skyldes, at medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksationssag, ikke må være medlem af den vejbestyrelsen (byråd), der har truffet beslutning om ekspropriation.

   

  Et medlem kan ikke deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af samme sag. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

   

  Udpegningen har virkning for byrådsperioden og foretages som flertalsvalg.

   

  Transportministeriet opfordrer til, at den enkelte udpegning ledsages af en kort angivelse af det pågældende medlems kompetencer og forudsætninger for at varetage hvervet. Ministeriet gør endvidere opmærksom på, at hvert medlem modtager et honorar på 2.500 kr. pr. mødedag, samt godtgørelse for rejseudgifter.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 1 person til optagelse på den kommunale liste over medlemmer af overtaksationskommissionen, som hver kommune udpeger et medlem til.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Udpeget blev: Jonas Zuschke.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/19129, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

   

  Sammensætning

  Hver kommune skal nedsætte et hegnssyn bestående af 3 medlemmer, hvoraf det ene medlem beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant.

   

  Byrådet må gerne udpege personer, der ikke sidder i byrådet. Mindst ét medlem skal være plantningskyndigt, og i kommuner med bygningsmæssig bebyggelse på mindst 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem.

   

  Om fornødent kan der i en kommune nedsættes 2 eller flere hegnssyn med hvert sit distrikt.

  Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode.

   

  Udpegningen har virkning for byrådsperioden og foretages som forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Hegnsloven og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 3 medlemmer, herunder 1 plantningskyndigt medlem og 1 bygningskyndigt medlem samt 3 personlige suppleanter.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Udpeget blev (suppleanter nævnt i parentes):

  Aksel Juel (Jørn Skau Bjerregaard)

  Børge Lund (Henning F. Thomsen)

  Helge Kejser (Claus Bruun Jørgensen (V))

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/19132, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i lov om mark- og vejfred.

   

  Sammensætning

  Byrådet skal beskikke 3 vurderingsmænd. Større kommuner kan deles i flere vurderingsdistrikter. Vurderingsmændene er forpligtet til også at udføre vurderinger i nærliggende kommuner eller distrikter, når de der beskikkede vurderingsmænd har lovligt forfald, og det kræves af vedkommende vurderingsformand.

   

  Byrådet kan bestemme, at opgaverne varetages af hegnssynsmændene.

   

  Byrådet bestemmer, hvem der skal være formand.

   

  Personer, der ikke er medlemmer af byrådet kan udpeges.

   

  Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har fungeret som vurderingsmand i en periode, er ikke forpligtet til igen at være vurderingsmand før efter udløbet af en ny periode.

   

  Udpegningen har virkning for byrådsperioden og foretages som forholdstalsvalg.

   

  Praksis har været, at opgaven varetages af medlemmer fra Hegnssynet.

  Lovgrundlag

  Lov om mark- og vejfred og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der beskikkes 3 vurderingsmænd.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Beskikket blev:

  Aksel Juel

  Børge Lund

  Rasmus Andresen (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/28548, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Miljøministeren nedsætter i hver region 2 eller 3 fredningsnævn, der behandler fredningssager og dispensation fra fredning.

   

  Sammensætning:

  Fredningsnævnet består af 3 medlemmer: formanden og 1 medlem udpeges af miljøministeren, og 1 medlem, der udpeges af byrådet i den kommune, hvori det pågældende areal ligger.

   

  Samtidig med udpegningen af det kommunale medlem, skal der udpeges en suppleant.

  Medlemmet og suppleanten behøver ikke være byrådsmedlemmer.

   

  Udpegningen har virkning for byrådsperioden.

   

  Valg af 1 medlem sker ved flertalsvalg, og valg af 1 ordinært medlem og dennes stedfortræder foretages som to flertalsvalg.

  Lovgrundlag

  Naturbeskyttelsesloven og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Udpeget blev (suppleant nævnt i parentes):

  Lone Jessen Hellerup (Theis Kylling Hommeltoft (A)).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10938, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Den erhvervsdrivende fond, Arena Aabenraa, har til formål at fremme kultur- og idrætslivet i Aabenraa Kommune ved at sørge for faciliteter, der skaber sundhed, oplevelser og glæde for borgerne i Aabenraa Kommune, herunder at drive og udvikle Arena Aabenraa (inkl. cafeteria) og Aabenraa stadion og udendørsanlæg efter nærmere aftale med Aabenraa Kommune.

   

  Bestyrelsens sammensætning

  Fondens bestyrelse består af:

  • 1 medlem udpeget af Aabenraa Byråd blandt medlemmerne af byrådet
  • 2 medlemmer udpeget af Aabenraa Byråd uden for byrådets midte
  • 2 medlemmer udpeget af fondens brugerkreds (på et brugermøde)
  • 2 medlemmer udpeget af Business Aabenraa (dog ikke blandt medlemmerne af Aabenraa Byråd)

   

  Der udpeges 1 personlig suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

   

  Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år med undtagelse af det medlem, der er udpeget fra Byrådets midte, der er valgt for byrådsperioden.

   

  Med virkning fra den 1. januar 2022 udtræder et medlem udpeget af Aabenraa Byråd blandt dets medlemmer, et medlem udpeget af Aabenraa Byråd uden for byrådets midte, et medlem udpeget af fondens brugerkreds og et medlem udpeget af Business Aabenraa jf. vedtægterne.

   

  Byrådet skal således udpege et medlem og en personlig suppleant blandt byrådsmedlemmerne til bestyrelsen for Arena Aabenraa gældende for byrådsperioden 2022-2025 og et medlem og en personlig suppleant til bestyrelsen uden for byrådets midte gældende for 2 år. Genudpegning kan finde sted.

   

  Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Under formandens fravær varetager næstformanden dennes opgaver. Det af Aabenraa Byråd udpegede medlem fra Byrådets midte kan ikke vælges som formand.

   

  Seneste udpegninger

  Byrådet har tidligere udpeget følgende uden for byrådets midte til bestyrelsen for Arena Aabenraa:

  Kaj Damm Rasmussen med Hans Peder Thomsen som suppleant i to år med virkning fra den 1. januar 2021 og

  Jan Stubberup med Jan Nielsen som suppleant i to år med virkning fra den 1. januar 2020.

   

  Perioden for Jan Stubberup og suppleant Jan Nielsen udløber således 31. december 2021 og der skal derfor foretages udpegning for en to-årig periode gældende fra 1. januar 2022.

  Lovgrundlag

  Vedtægter for Fonden Arena Aabenraa og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 1 medlem og 1 personlig suppleant fra byrådets midte til bestyrelsen for Arena Aabenraa for perioden 1. januar 2022 til og med 31. december 2025, og

  at der udpeges 1 medlem og 1 personlig suppleant uden for Byrådets midte til bestyrelsen for Arena Aabenraa for perioden 1. januar 2022 til og med 31. december 2023.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  1. at valgt blev (suppleant nævnt i parentes):

  Signe Bekker Dhiman (A) (Hans-Christian Gjerlevsen (D))

   

  2. at valgt blev (suppleant nævnt i parentes):

  Povl Kylling Petersen (Jan Nielsen)

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8604, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har etableret et fælleskommunalt trafikselskab, der dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Vejle Kommuner.

   

  Selskabets formål er at varetage følgende opgaver:

  • offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
  • fastsættelse af takster og billetteringssystemer
  • koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
  • individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
  • privatbaner.

   

  Hvert byråd i de kommuner, der deltager i trafikselskabet, udpeger hver 1 medlem af byrådet til Sydtrafiks Repræsentantskab. Der udpeges ligeledes en suppleant for medlemmet.

   

  De udpegede medlemmer til Repræsentantskabet bliver samtidig medlemmer af bestyrelsen for Sydtrafik.

   

  Udpegningen har virkning for byrådsperioden.

   

  Valg af 1 medlem sker ved flertalsvalg, og valg af 1 ordinært medlem og dennes stedfortræder foretages som to flertalsvalg.

  Lovgrundlag

  Vedtægter for Sydtrafik og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 1 medlem og 1 suppleant fra byrådets midte til Sydtrafiks Repræsentantskab.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Valgt blev (suppleant nævnt i parentes):

  Jan Riber Jakobsen (C) (Dorte Soll (A)).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8601, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

   

  Sammensætning:

  I hver politikreds oprettes et kredsråd, som består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen dækker. Politidirektøren er formand for kredsrådet.

   

  Der skal vælges 1 stedfortræder for borgmesteren af og blandt byrådets medlemmer.

   

  Udpegningen har virkning for byrådsperioden og foretages som flertalsvalg.

  Lovgrundlag

  Retsplejeloven og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges 1 stedfortræder af og blandt byrådets medlemmer for borgmesteren til Kredsrådet.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Valgt blev: Erwin Andresen (S).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/28560, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Hjemmeværnets distriktsudvalg træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

   

  Distriktsudvalget består af 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden for distriktsudvalget udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets byråd.

   

  Der skal indstilles 1 medlem pr. kommune.

   

  Hjemmeværnskommandoen har den 15. november 2021 oplyst, at det er et betroet hverv at fungere som medlem af et distriktsudvalg.

   

  Medlemmet skal således træffe afgørelse angående de ansøgninger om medlemskab af Hjemmeværnet, som interesserede borgere i distriktsområdet indgiver, og skal her afveje Hjemmeværnets behov for egnede soldater i forhold til en samlet vurdering af ansøgernes personlige oplysninger.

   

  Ansøgningerne påtegnes eventuelle bemærkninger om borgeren fra kriminalregistret, fra Forsvarsministeriets Auditørkorps og Hjemmeværnets Kommandolæge, og ansøgningerne kan derfor indeholde en mængde personfølsomme oplysninger. Det stiller krav til distriktsudvalgsmedlemmet angående omhyggelighed, omtanke og diskretion i udvalgsarbejdet.

   

  Endvidere har Hjemmeværnskommandoen oplyst, at det er hensigtsmæssigt, at man som medlem har færdigheder i brug af it og computere på brugerniveau, idet en del af distriktsudvalgenes arbejde foregår i computerbaserede systemer.

   

  Distriktsudvalgsmedlemmet bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at der ved behandling af ansøgninger om optagelse i Hjemmeværnet kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet.

   

  Endelig ønsker Forsvarets Personelstyrelse, at medlemmer af distriktsudvalgene selv kan repræsentere den samme gode vandel og agtelse som borger, som Hjemmeværnet stiller til sine ansøgere – netop de ansøgere, som medlemmerne af distriktsudvalget skal træffe afgørelse om.

   

  Medlemmer af distriktsudvalget er ikke aflønnet, men tildeles honorar/diæt for deltagelse i mødeaktivitet.

   

  Funktionsperioden begynder den 1. september 2022 og slutter den 31. august 2026, og udpegningen foretages som flertalsvalg.

  Lovgrundlag

  Hjemmeværnsloven og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der indstilles 1 medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Indstillet blev:

  Jan Køpke Christensen (D).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/28561, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og optagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af byrådets formand eller en af næstformændene og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

   

  Sædvanligvis bemyndiges kommunens kommunaldirektør og én eller flere af de øvrige ledende embedsmænd i kommunen. Byrådet kan altså vælge at udpege flere personer. Alle de udpegede skal være personligt udpegede af byrådet, så deres navne fremgår af beslutningsprotokollen.

   

  Det anbefales, foruden kommunaldirektør Tom Ahmt, at vicekommunaldirektør Søren Lorenzen bemyndiges til at underskrive i forbindelse med økonomi herunder lånedokumenter, og at Ditte Lundgaard Jakobsen, direktør for Plan, Teknik og Miljø bemyndiges til ved kommunaldirektørens fravær at underskrive i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Tom Ahmt, Søren Lorenzen og Ditte Lundgaard Jakobsen bemyndiges til at underskrive som beskrevet ovenfor.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/19646, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådet beslutter hvert år, hvor og hvornår næste års ordinære byrådsmøder skal afholdes. Mødeplanen bliver offentliggjort på Aabenraa Kommunes hjemmeside.

   

  Af hensyn til mødeplanlægningen er det relevant at få møderne for 2022 reserveret nu.

   

  Mødekalenderen er vedhæftet og indeholder til orientering også forslag til mødedatoer for Økonomiudvalget.

   

  Foreslåede mødedatoer for byrådet for 2022 er:

   

  26. januar

   

  23. februar

   

  30. marts

   

  27. april

   

  25. maj

   

  29. juni

   

  Juli

  Sommerferie

  31. august

   

  21. september

  1. behandling af budget

  12. oktober

  2. behandling af budget

  26. oktober

   

  30. november

   

  21. december

   

   

   

  Der er som udgangspunkt temamøder forud for alle byrådsmøder fra kl. 14.30-16 med undtagelse i august.

   

  Der afholdes budgetseminar den 5. til 6. september 2022.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at byrådets mødekalender for 2022 godkendes,

  at møderne begynder kl. 17,

  at møderne afholdes på Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa, og

  at datoer for temamøder reserveres forud for møderne ultimo 2021.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2466, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 08-12-2021

  Protokollen er godkendt.