Beslutningsprotokol

onsdag den 6. december 2017 kl. 18:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Konstituerende møde i økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgaard Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37811, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Der skal vælges en næstformand for Økonomudvalget.

  Valg ledes af borgmesteren, som er født formand.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges en næstformand.

  Beslutning Konstituerende møde i økonomiudvalget den 06-12-2017

  Karsten Meyer Olesen (A) valgt som næstformand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27014, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Det forslås, at møder i Økonomiudvalget afholdes første og tredje tirsdag i måneden, dog med afvigelser i forbindelse med ferie, og budgetbehandling mm. Møderne afholdes kl. 15.30 på Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2.

  Mødernes afholdes således tirsdag den:

  16. januar

  23. januar

  06. februar

  20. februar

  06. marts

  13. marts

  10. april

  17. april

  01. maj

  15. maj

  12. juni

  19. juni

  Juli måned

  Intet møde - sommerferie

  14. august

  21. august

  04. september

  11. september

  1. behandling af budget

  02. oktober

  2. behandling af budget

  23. oktober

  06. november

  20. november

  04. december

  11. december


  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Økonomiudvalgets mødekalender for 2018 godkendes.

  Beslutning Konstituerende møde i økonomiudvalget den 06-12-2017

  Godkendt, idet møder i maj rykkes til 8. og 22. maj.