Beslutningsprotokol

onsdag den 8. december 2021 kl. 19:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Konstituerende møde i økonomiudvalget
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Thomas Andresen, Kirsten Nørgaard Christensen, Philip Tietje, Erwin Andresen, Signe Bekker Dhiman, Dorte Soll, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Ida Smed, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36935, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Konstituerende møde i økonomiudvalget den 08-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36935, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Der skal vælges en næstformand for Økonomudvalget.

   

  Valget ledes af borgmesteren, som er født formand.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges en næstformand.

  Beslutning Konstituerende møde i økonomiudvalget den 08-12-2021

  Erik Uldall Hansen (A) blev valgt som næstformand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36935, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplan 2022:

   

  11. januar

  18. januar

  1. februar

  8. februar

  8.  marts

  22. marts

  5. april

  19. april

  3. maj

  17. maj

  7. juni

  21. juni

  16. august

  23. august

  6. september

  13. september (behandling budget)

  4. oktober (behandling budget)

  11. oktober

  8. november

  22. november

  6. december

  13. december

   

  Alle møder afholdes kl. 15.30.

   

  Mødekalender for byrådet og økonomiudvalget er vedlagt.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at mødeplanen godkendes.

  Beslutning Konstituerende møde i økonomiudvalget den 08-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36935, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

  Lovgrundlag

   

   

  Beslutning Konstituerende møde i økonomiudvalget den 08-12-2021

  Protokol godkendt.