Beslutningsprotokol

onsdag den 8. december 2021 kl. 18:10

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Konstituerende møde Kultur- og Fritidsudvalg
Medlemmer: Signe Bekker Dhiman, Hans Christian Gjerlevsen, Kurt Asmussen, Christian Panbo, Carina F. Davidsen, Philip Tietje, Rasmus Andresen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.20
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34662, Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Konstituerende møde Kultur- og Fritidsudvalg den 08-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34662, Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  I henhold til Styrelsesloven §22 vælger de stående udvalg selv deres formand.

   

  Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven §22.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der vælges en formand.

  Beslutning Konstituerende møde Kultur- og Fritidsudvalg den 08-12-2021

  Signe Bekker Dhiman (A) blev valgt som formand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34662, Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  I henhold til bemærkningerne til lov om kommunernes styrelse kan et udvalg vælge en næstformand.

   

  Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der vælges en næstformand.

  Beslutning Konstituerende møde Kultur- og Fritidsudvalg den 08-12-2021

  Hans-Christian Gjerlevsen (I) blev valgt som næstformand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34662, Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget møder er planlagt til onsdage kl. 14.00

   

  Forslag til mødedatoer:

  • Den 12. januar 2022
  • Den 2. februar 2022
  • Den 2. marts 2022
  • Den 6. april 2022
  • Den 4. maj 2022
  • Den 1. juni 2022
  • Den 10. august 2022
  • Den 7. september 2022
  • Den 5. oktober 2022
  • Den 2. november 2022
  • Den 7. december 2022.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven §20

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at mødekalender for 2022 godkendes.

  Beslutning Konstituerende møde Kultur- og Fritidsudvalg den 08-12-2021

  Godkendt – med bemærkning om, at møderne starter kl. 15.00.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34662, Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Konstituerende møde Kultur- og Fritidsudvalg den 08-12-2021

  Protokollen er underskrevet.