Beslutningsprotokol

mandag den 6. maj 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26354, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I processen vedrørende udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter har DGI Sønderjylland vist interesse for et nyt domicil, da de ønsker en mere central placering i Sønderjylland. Såvel DGI Sønderjylland som landsforeningen DGI har givet udtryk for, at man skal kunne identificere sig med driften af centret, såfremt man etablerer sig.

  DGI’s landsforening har derfor kontaktet Aabenraa Kommune med henblik på en dialog om, at en forudsætning for landsforeningens placering i Aabenraa er, at centret drives som et DGI-hus.

  Aabenraa Kommune og DGI besluttede, at DGI-huse og haller skulle udarbejde en overordnet beskrivelse af, hvad en sådan drift vil betyde og hvilke konsekvenser, det vil have for projektet i forhold til udvikling af centret.

  Beskrivelsen blev præcenteret på et møde mellem Styregruppen for Hal 3 og repræsentanter for DGI-huse og haller den 2. maj 2013.

  Beskrivelsen indeholder et forslag til proces. Bl.a. at der indgås en hensigtserklæring mellem DGI-huse og haller og Aabenraa Kommune.

  Formand og næstformand mødtes fredag den 3. maj med bestyrelsen for Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, halinspektøren samt stadioninspektøren, som blev orienteret og dialogen med DGI. Der var enighed om, at Aabenraa Kommune og bestyrelsen for Svømme- og Idrætscentret snarest muligt mødes med DGI-huse og haller og drøfter DGI’s visionsoplæg.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune og DGI-huse og haller i fællesskab udarbejder en hensigtserklæring, med henblik på forelæggelse for Kultur- og Fritidsudvalget og Byrådet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2013

  Udsat.

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger og Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26354, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  På Styregruppemødet vedrørende Hal 3 den 2. maj 2013 ved Aabenraa Svømme- og Idrætscenter drøftede man udbudsformen.

  Kommunens bygherrerådgiver redegjorde overordnet for to forskellige modeller - totalentreprise og projektkonkurrence/totalrådgiverudbud - til realisering af projektet.

  Ved totalentreprise er der kun én kontraktpart, der rummer design, projektering og udførelse under et.

  Ved projektkonkurrence/totalrådgiverudbud laves en kontrakt omkring design og projektering og en anden kontrakt omkring udførelsen.

  Totalentreprise er mere enkel, hurtigere i anlægsfasen og har oftest stor fokus på pris. Projektkonkurrence/totalråd-giverudbud tager lidt længere tid, da der er to udbudsfaser, men har større fokus på ideer, muligheder og kvalitet.

  I relation til at Aabenraa Kommune ønsker at etablere et center, der opfylder kravet om et moderne idrætscenter med mange aktiviteter og som DGI-huse og haller, også peger på som den model, der giver det bedste bud på et visionært og fremtidsorienteret idrætscenter, anbefaler Styregruppen, at projektkonkurrencen vil give kommunen det bedste grundlag for over tid for at transformere Aabenraa Svømme- og Idrætscenter til et nyt og aktivt sted for sport og fritid.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet udbydes som en projektkonkurrence.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2013

  Godkendt som indstillet.

  Deltog ikke i sagens behandling: Kurt Andresen og Folke G. Kryger