Beslutningsprotokol

mandag den 27. maj 2013 kl. 17:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12724, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Foreningen Bjerndrup Lokalnet har planlagt et projekt, der går ud på at levere hurtig internetforbindelse til landdistrikterne i Aabenraa Kommune.

  Bjerndrup Lokalnet er en almennyttig forening som blev stiftet i juni 2012, med det formål at levere hurtigt internet til Bjerndrup og omegn. Der er nu etableret et net som forsyner området med hurtigt internet, og foreningen er klar til at udvide tilbuddet til at omfatte de landdistrikter i kommunen der pt. ikke har mulighed for at få fiberforbindelse. I projektbeskrivelsen foreslås der i den forbindelse etableret sendestationer i følgende lokalområder:

  Røllum, Tornhøj, Tumbøl, Trådsbøl, Varnæs nord, Skarrev, Barsmark, Barsø, Flyvepladsen Padborg, Lille Jyndevad, Nolde.

  Projektet har et budget på 0,698 mio. kr.  LAG Aabenraa har indstillet projektet til et tilskud på 0,303 mio. kr. Ud af den resterende finansiering, mangler foreningen nu 0,046 mio. kr., som søges dækket gennem et tilskud fra Kultur– og Fritidsudvalget.

  Endvidere søges der om en kommunal garanti på 0,300 mio. kr. mellemfinansiering af projektet i etableringsperioden indtil LAG-tilskuddet bliver udbetalt.

  Forvaltningen forventer, at der inden for nærmeste fremtid holdes et møde med SE om udrulning af fiberbaseret bredbånd. Indtil de konkrete udrulningsplaner er kendte, anbefales det ikke, at investere i en konkurrerende teknologi.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat midler til bredbåndudbygning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives afslag på ansøgning om tilskud til etablering af trådløs bredbånd.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-05-2013

  Ansøgningen imødekommes med et tilskud på 0,046 mio.kr., der finansieres af landdistriktspuljen.

  Hvad angår garantistillelsen, videresendes ansøgningen til Økonomiudvalget med anbefaling.

  På grund af inhabilitet deltog Karina T. Rogat ikke i sagens behandling.