Tillægsdagsorden

mandag den 9. marts 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35331, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet den 20. oktober 2014 0,172 mio. kr. fra Eventpuljen Spotlight Aabenraa til Kongelig Classic 2015. Forudsætningen var, at de to andre partnere i det hidtidige Interregprojekt, Stadt Flensburg og Sønderborg Kommune, kom med en medfinansiering i samme størrelsesorden.

  På mødet i Grænsetrekanten den 4. marts 2015, blev borgmestrene orienterede om de forretningsmodeller, de havde bedt om. Grænsetrekantsborgmestrene havde på det forudgående møde taget stilling til, at de ikke så Kongelig Classic som en erhvervsstrategisk samarbejdsplatform.

  De aktører der håndterer eventen i henholdsvis Sønderborg og Flensborg har disponeret 0,038 mio. kr. til eventen i 2015. Dette beløb dækker udgifterne i forbindelse med selve regattaen (sejlkonkurrencen for de historiske yachter), men ikke til publikumsarrangementerne på havnen.

  Partnerne er indforståede med, at regattaen starter i Flensborg torsdag den 27. august og slutter i Aabenraa lørdag og søndag den 29. og 30. august. 

  Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til, om de ønsker at opretholde bevillingen til Kongelig Classic 2015, og afsøge mulighederne for at gennemføre eventen ud fra den aktuelle økonomiske situation, og med en alternativ operatør end Turistbureauet, der vil være afviklet på gennemførelsestidspunktet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at afsøge mulighederne og gennemføre eventen inden for rammerne af den eksisterende bevilling.