Beslutningsprotokol

tirsdag den 28. juni 2016 kl. 13:00

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger: Afbud fra Dorte Soll.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1141, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært Kultur- & Fritidsudvalgsmøde tirsdag den 28. juni 2016 kl. 13.00 i mødelokale 123.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-06-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/16344, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  I september 2015 indgik Aabenraa Kommune en samarbejdsaftale med SønderjyskE A/S – Damehåndbold, hvor kommunen blev hovedsponsor. På daværende tidspunkt var SønderjyskE nyoprykkere i Damehåndboldligaen. Aftalen blev indgået med et tre års sigte med følgende betalingsterminer:

  · 0,600 mio. kr. + moms den 15. september 2015

  · 0,600 mio. kr. + moms den 15. juli 2016

  · 0,600 mio. kr. + moms den 15. august 2017

  Samarbejdsaftalen indeholder ligeledes en bonusordning i forhold til en række opnåede resultater. Bonussen kan maksimalt blive på 0,250 mio. kr. plus moms. I aftalen er der tilføjet, at grundbeløbet på 0,600 mio. kr. plus moms falder til 0,400 mio. kr. plus moms, såfremt holdet rykker ud af Dameligaen.

  SønderjyskE Damehåndbold rykkede i sæsonen 2015/2016 ned i 1. division. SønderjyskE er i gang med en udviklingsproces, hvor de har som mål indenfor en kortere årrække, at blive en fast del af håndboldligaen. Planen tager udgangspunkt i udvikling af egne talenter samt supplering af udefrakommende spillere.

  SønderjyskE A/S har anmodet Aabenraa Kommune om at bibeholde grundbeløbet på 0,600 mio. kr. plus moms trods nedrykningen, da dette kan bidrage til at fastholde en økonomi i balance.

  De kan derved fastholde fokus på udviklingsprocessen med det mål for øje, at man indenfor en kortere årrække har etableret et hold, som er en fast del af den bedste liga i Danmark.

  Det forventes, at Arena Aabenraa bliver klar til håndboldsæsonen 2017/2018, hvor det vil være af stor betydning, at SønderjyskE spiller i den bedste række, for på den måde at skabe de bedst mulige rammer for eliteidrætten i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at anmodningen om at bibeholde grundbeløbet på 0,600 mio. kr. + moms godkendes til udbetaling den 15. juli 2016.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-06-2016

  Det foreslås SønderjyskE, at aftalen ændres således, at grundbeløbet på 0,600 mio. kr. gøres uafhængigt af op- eller nedrykning, og at bonusaftalen bortfalder.

  Afbud fra Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1140, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-06-2016

  Mere musik på skolerne: 376.000 kr. i støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

  Sønderjysk Kulturtjeneste: 640.000 kr. i støtte fra Kulturministeriet.

  Taget til efterretning.

  Afbud fra Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1139, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-06-2016

  Intet.

  Afbud fra Dorte Soll.