Beslutningsprotokol

onsdag den 12. januar 2022 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Signe Bekker Dhiman, Hans Christian Gjerlevsen, Kurt Asmussen, Carina F. Davidsen, Christian Panbo, Philip Tietje, Rasmus Andresen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.10
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/1013, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/1013, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-01-2022

  - Kalenderinvitation til offentlige arrangementer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35886, Sagsinitialer: lfi
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/30754, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget gives en overordnet introduktion til udvalgsområdet jf. Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune.

   

  Der orienteres bl.a. om:

  Kultur- og Fritidspolitikken, Sammen om det gode liv

  Økonomi

  Kerneopgaver og fagområder.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-01-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/1013, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-01-2022

  Protokollen er godkendt.