Tillægsdagsorden

tirsdag den 14. december 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35735, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Udvalgsvederlag

  Byrådet kan bestemme, at der skal ydes udvalgsvederlag til medlemmer af Økonomiudvalget og stående udvalg, samt til formand i § 17, stk. 4-udvalg.

   

  Summen af de årlige udvalgsvederlag, samt vederlag til udvalgsformænd og næstformænd kan maksimalt udgøre 305 % af vederlaget til borgmesteren.

   

  Det er i styrelsesvedtægten besluttet, at formænd for de syv stående udvalg skal have 17 % i vederlag og formanden for Børn- og ungeudvalget skal have 10 %. Endvidere er det besluttet, at næstformanden i Økonomiudvalget skal have 2,86 %, næstformændene i de stående udvalg skal have 5 % af borgmesterens vederlag, og at næstformanden for Børn- og ungeudvalget skal have 4,6 % af borgmesterens vederlag.

   

  Der er i styrelsesvedtægten således disponeret over 171,46 % ud af 305 % af borgmesterens vederlag.

   

  Det beløb, der fordeles til de enkelte udvalg, skal fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne. Ved fordelingen ses bort fra udvalgets formand og næstformand, idet disse modtager vederlag i henhold til styrelsesvedtægten.

   

  Der kan ydes vederlag til medlemmer af følgende udvalg:

   

  • Økonomiudvalget
  • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
  • Udvalget for Bæredygtig Udvikling
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Børne- og Uddannelsesudvalget
  • Social- og Seniorudvalget
  • Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og
  • Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Der er ud over formand og næstformand 11 medlemmer i Økonomiudvalget, fem medlemmer i seks stående udvalg og tre medlemmer i et enkelt stående udvalg.

   

  Den nuværende vederlæggelse af udvalgsmedlemmer er fastsat til 2,86 % af borgmesterens vederlag. Fordelingen har været lige uanset udvalg. Det anbefales, at vederlæggelsen til udvalgsmedlemmer fortsat udgør 2,86 %, svarende til i alt 125,84 %.

   

  Vederlæggelse af 1. og 2. viceborgmester.

  Byrådet kan beslutte, at der skal ydes vederlag til 1. og eventuelt også 2. viceborgmester.

   

  Vederlaget fastsættes som en procentdel af borgmesterens vederlag, og kan maksimalt udgøre 10 % af borgmestervederlaget.

   

  Som forvaltningen har forstået de politiske udmeldinger efter kommunalvalget 2021 fremsættes der forslag om, at vederlaget til 1. viceborgmester udgør 10 %, og at der ikke ydes vederlag til 2. viceborgmester.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at udvalgsvederlaget til medlemmer af Økonomiudvalget, og de stående udvalg fastsættes til 2,86 % af borgmesterens vederlag og

  at vederlag til 1. viceborgmester udgør 10 %.