Beslutningsprotokol

tirsdag den 2. februar 2016 kl. 08:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Tim Wulff, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2726, Sagsinitialer: AHMT

  Sagsfremstilling

  Den første økonomiske politik for Aabenraa Kommune blev vedtaget i 2010, som et element i håndteringen af den meget vanskelige økonomiske situation, som Aabenraa Kommune befandt sig i efter især et helt igennem utilfredsstilende regnskab for 2009. Siden da er politikken blevet opdateret en enkelt gang, hvor det primært var nogle sproglige rettelser og præciseringer samt en forlængelse af politikken, så den udløber i 2016.

  Den økonomiske politik sætter rammen for de årlige budgetprocesser og budgetlægninger.

  Forslaget til en ny økonomiske politik er blevet til efter en intensiv dialog med økonomiudvalget, der har betonet ønsket om en ny robust fireårig økonomisk politik, som fortsætter den ansvarlige økonomiske kurs, men samtidig underbygger målsætningen om at være vækstparat når det nye akutsygehus står klar i 2020. I den forgangne 6 års periode, er kassebeholdningen blevet kraftigt styrket med ca. 100 mio. kr. i ultimobeholdningen og ca. 200 mio. kr. i den gennemsnitlige beholdningen. Samtidig har anlægsaktiviteten været betydeligt over niveauet fra før den økonomiske politik.

  Den ansvarlige økonomiske politik med en kasseopbygning i 2010-2016 betyder, at der nu er plads til en moderat satsning på at fortsætte arbejdet med at blive vækstparat, så kommunen er klar til at udnytte de vækstpotentialer, der kommer med færdiggørelsen af det nye akutsygehus formodentlig i 2019 eller 2020. Konkret foreslås det, at der i 2017 og 2018 bruges 20 mio. kr. pr. år af kassebeholdningen, så der fortsat kan investeres i fx kvalitet og nybyggeri i dagtilbuddene, implementering af skolereformen, investeringer i velfærdsteknologi, forbedring af erhvervsservice mm. Derudover fastholdes en ambitiøs anlægsstrategi, hvor der i perioden investeres knap en halv mia. kr.

  De ydre vilkår kan ændre sig, og for at sikre, at den økonomiske politik er robust foreslås anlægsniveauet koblet til aftaleniveauet mellem regeringen og KL. På samme vis foreslås det, at der tages højde for omprioriteringsbidragene og det mulige tilbageløb fra Finansloven.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den økonomiske politik for 2017-2020 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2016

  Anbefales godkendt.