Beslutningsprotokol

onsdag den 8. december 2021 kl. 19:00

Mødested: Rådhus
Udvalg: Social- og Seniorudvalget
Medlemmer: Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Dorrit Knudsen, Marianne List, Ida Smed, Jens Wistoft, Susanne Provstgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  .

  Indstilling

  Social & Senior indstiller,

  at dagsorden godkendes

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-12-2021

  Godkendt

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  I henhold til Styrelseslovens § 22 vælger de stående udvalg selv deres formand.

   

  Formandens opgave er at forberede, indkalde og lede udvalgets møder og drage omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget vælger en formand.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-12-2021

  Michael Christensen (F) valgt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  I henhold til bemærkningerne til lov om kommunernes styrelse kan et udvalg vælge en næstformand.

   

  Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget vælger en næstformand.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-12-2021

  Jan Køpke Christensen (D) valgt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  Udvalget bedes tage stilling til mødeplan for 2022. Det styrende for fagudvalgenes møder er Økonomiudvalgets kalender.

   

  Forslag til mødeplan for 2022:

   

  • Onsdag den 12. januar
  • Onsdag den 2. februar
  • Onsdag den 2. marts
  •  Onsdag den 6. april
  • Onsdag den 4. maj
  • Onsdag den 1. juni
  • Onsdag den 10. august
  • Onsdag den 7. september
  • Onsdag den 5. oktober
  • Onsdag den 2. november
  • Onsdag den 7. december

   

  Alle møder er kl. 15.30-18.30.

  Høring/udtalelse

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til mødeplan for udvalgsmøder i 2022 godkendes. 

   

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-12-2021

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36392, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-12-2021

  Godkendt.