Beslutningsprotokol

onsdag den 8. januar 2014 kl. 15:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen, Mette Hørlück
Bemærkninger: Afbud: Svend Hansen Tarp. Mette Hørlück.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til Styrelseslovens § 22 vælger de stående udvalg selv deres formand.

  Formandens opgave er at forberede, indkalde og lede udvalgets møder og drage omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. ’

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget vælger en formand.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-01-2014

  Povl Kylling Petersen valgt til formand.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til bemærkningerne til lov om kommunernes styrelse kan et udvalg vælge en næstformand.

  Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der vælges en næstformand.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-01-2014

  Jette Julius Kristiansen valgt til næstformand.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Udvalget bedes tage stilling til mødeplan for 2014. Det styrende for fagudvalgenes møder er Økonomiudvalgets kalender.

  Forslag til mødeplan for 2014:

  · onsdag den 8. januar

  · torsdag den 23. januar, alternativt den 22. januar

  · torsdag den 6. februar

  · torsdag den 20. februar

  · torsdag den 6. marts

  · torsdag den 20. marts

  · torsdag den 3. april

  · torsdag den 24. april

  · torsdag den 8. maj, budgetkontrol

  · onsdag den 21. maj

  · onsdag den 4. juni

  · torsdag den 19. juni

  · torsdag den 7. august

  · torsdag den 21. august

  · torsdag den 4. september

  · torsdag den 18. september

  · torsdag den 2. oktober

  · onsdag den 22. oktober

  · torsdag den 6. november, budgetkontrol

  · torsdag den 20. november

  · torsdag den 4. december

  · torsdag den 18. december

  Alle møder for udvalget begynder kl. 15.00.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 20.

  Indstilling

  Social & Sundhed,

  at udvalget godkender forslag til mødeplan 2014.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-01-2014

  Mødeplan 2014 godkendt med følgende bemærkninger:

  Mødetidspunkt er generelt kl. 16.00.

  2. møde i januar afholdes den 22. januar kl. 16.00.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om udvalgsmøder, dagsordener, KL-konferencer og udvalgsintroduktion for første halvår 2014.

  Der gives en overordnet introduktion til udvalgsområdet jf. Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune.

  Der orienteres endvidere om lovgivning på social- og sundhedsområdet, visitationens rolle og driftsafdelingernes opgaver og organisering.

  Endelig introduceres udvalget til følgende politikker:

  · Sundhedspolitik 2012 - 2020

  · Aabenraa Kommunes politik for ældre

  · Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap

  · Rusmiddelpolitik for Aabenraa Kommune

  Bilagsmaterialet vil blive gennemgået på mødet. Et trykt eksemplar af politikkerne vil blive udleveret på mødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalgsplan for førstehalvår drøftes,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-01-2014

  1. + 2. at: Taget til orientering.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om følgende mødeaktiviteter:

  1. Fælles politisk dialogmøde for Social- og Sundhedsudvalgsformænd/næstformænd den 14. marts 2014 kl. 15.00 – 20.00 i trekantsområdet.
  2. Region Syddanmark. Invitation til lancering af sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2013”. Den 6. marts 2014 kl. 16-19 i Torvehallerne i Vejle. Tilmeldingsfrist den 7. februar 2014.
  3. Kommunernes Landsforening. Sundhedskonference den 21. januar 2014 på Hotel Comwell i Kolding.

  Endvidere orienteres om invitation til 1. spadestik i forbindelse med udvidelse af Plejecenter Lergården, Aabenraa den 13. januar 2014 kl. 13.00.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-01-2014

  Taget til orientering.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Mette Hørlück.