Beslutningsprotokol

torsdag den 6. marts 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Povl Kylling Petersen. Svend Hansen Tarp, Karina Tietje Rogat.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Udvalget bedes tage stilling til ændret mødeplan for perioden marts til december 2014.

  Forslag til mødeplan:

  · mandag den 17. marts kl. 15.30 – 18.30

  · onsdag den 2. april kl. 16.00 – 19.00

  · onsdag den 23. april kl. 16.00 – 19.00

  · mandag den 5. maj kl. 15.30 – 18.30

  · onsdag den 21. maj kl. 16.00 – 19.00

  · onsdag den 4. juni kl. 16.00 – 19.00

  · onsdag den 18. juni kl. 16.00 – 19.00

  · torsdag den 7. august kl. 16.00 – 19.00

  · onsdag den 20. august kl. 16.00 – 19.00

  · onsdag den 3. september kl. 16.00 – 19.00

  · tirsdag den 16. september kl. 16.00 – 19.00

  · torsdag den 2. oktober kl. 16.00 – 19.00

  · onsdag den 22. oktober kl. 16.00 – 19.00

  · onsdag den 5. november kl. 16.00 – 19.00

  · mandag den 17. november kl. 15.30 – 18.30

  · onsdag den 3. december kl. 16.00 – 19.00

  · tirsdag den 16. december kl. 16.00 – 19.00

  Indstilling

  Social & Sundhed,

  at udvalget godkender forslag til mødeplan 2014.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2014

  Godkendt med følgende justeringer:

  • Torsdag den 3. april (i stedet for onsdag den 2. april)
  • Torsdag den 19. juni (i stedet for onsdag den 18. juni)
  • Torsdag den 20. november (i stedet for mandag den 17. november)

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Svend Hansen Tarp, Karina Tietje Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om tværgående kostpolitikker, Frivillighedspolitik 2013 – 2016 og Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens § 79. Endvidere gives en overordnet orientering om Sundhedsaftalen.

  Bilagsmaterialet vil blive gennemgået på mødet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2014

  Orienteringen taget til orientering.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Svend Hansen Tarp, Karina Tietje Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Gensidig orientering sat på dagsordenen.

  Der blev orienteret om følgende:

  1. Artikel i pressen vedr. Birkelund Plejehjem

  2. Blå Oase  

  3. Streetworker rapport   

  Indstilling

  Social- & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2014

  1. at: Taget til orientering.
  2. + 3. at: Ønske om senere orientering.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Svend Hansen Tarp, Karina Tietje Rogat.