Beslutningsprotokol

torsdag den 20. august 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Karina T. Rogat.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3574, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Venligboerne Aabenraa har den 18. august 2015 søgt om et tilskud på i alt 20.000,- kr..

  Beløbet skal dække udgifter i forbindelse med arbejdet med at skabe kontakter mellem flygtningebeboere og etniske danskere. Formålet er at fremme integrationen.

  Netværket i Aabenraa, der er en del af et landsdækkende netværk af frivillige,  har pt 269 medlemmer.

  Medlemmerne mødes 1 gang ugentligt i Slotsmøllens café, men lokalerne hér kan ikke længere rumme alle deltagerne, og derfor arbejdes der videre med at finde et nyt mødested.

  Ansøgningen har været sendt til formanden for Frivillighedsrådet og formanden for Social- og Sundhedsudvalget.

  Formanden for Frivillighedsrådet anbefaler, at ansøgningen imødekommes med kr. 15.000,00.

  Økonomi og afledt drift

  Restbudgettet for 2015 udgør i alt ca. 37.000,00 kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningen imødekommes med kr. 15.000,00.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-08-2015

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.