Beslutningsprotokol

mandag den 23. november 2015 kl. 13:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/53286, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 11.oktober 2011 skema B for Rise Parken, og den 13. oktober 2011 godkendte Borgmesteren sagen – i h.t. § 31, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse. Sagen er forelagt Byrådet den 26. oktober 2011.

  Byrådet har behandlet anlægsregnskabet, i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014, den 25. marts 2015 (sag nr. 15/5616).

  Domea har på vegne af Domea Rødekro fremsendt byggeregnskab for boligdelen, ligesom Aabenraa Kommune har færdiggjort regnskab for servicearealer.

  Den godkendte anskaffelsessum i skema B var 137.150 mio. kr. for boliger og 29.849 mio. for servicearealer.

  Af skema C fremgår den endelige anskaffelsessum til at være 138.097 mio. for boligdelen og 30,254 mio. kr. for servicearealerne. Anskaffelsessummen i skema C er 0,946 mio. kr. højere for Domea på boligdelen i forhold til skema B, mens anskaffelsessummen for servicearealerne er 1,126 mio. kr. højere end skema B.

  Anskaffelsessummen for boligdelen og servicedelen fordeler sig således over forløbet fra skema A til C:

  Boligdelen

  Omkostninger i mio. kr.

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

  15,381

  13,032

  12,055

  Håndværkerudgifter

  94,573

  102,564

  105,631

  Omkostninger

  21,131

  19,505

  18,348

  Gebyrer

  1,990

  2,050

  2,063

  Anskaffelsessum

  133,075

  137,151

  138,097

  Servicedelen

  Omkostninger i mio. kr.

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Anskaffelsessum

  29,849

  29,849

  30,975

  Alle tal er incl. moms

  Den årlige husleje pr. m2 er beregnet til 982 kr. ekskl. forbrugsafgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter. For en gennemsnitslejlighed på 76 m2 svarer det til en månedlig husleje på ca. 6.219 kr. ekskl. forbrugsafgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter, mens en ægteparbolig på ca. 92 m2 har en månedlig husleje svarende til ca. 7.569 kr.ekskl. forbrugsafgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på baggrund af godkendelse af skema B optaget et realkreditlån på 124,807 mio. kr., hvor der er givet kommunegaranti for 67,49 % af lånet, hvilket svarer til ca. 84.232 mio. kr.

  I forbindelse med skema C’s forhøjede anskaffelsessum, er det nødvendigt at forhøje realkreditlånet til 125,668 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,861 mio. kr. I forbindelse med indhentning af tilbud på låneforhøjelse hos realkreditinstitut, som Domea har foretaget, så falder den kommunale garantiandel til fra 67,49 % til 67,45 af det samlede lånebeløb. Dette svarer til ca. 84.763 mio. kr., hvilket er en stigning i garantibeløbet på ca. 0,530 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Skema C for boligdelen godkendes,

  at Skema C for servicearealet godkendes,

  at den årlige leje på 982 kr. pr. m2 godkendes og

  at den kommunale garantiforhøjelse godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-11-2015

  1. – 4. at anbefales godkendt.