Tillægsdagsorden

tirsdag den 14. juni 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13537, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  I marts 2016 blev der konstateret skader i tagkonstruktionen på svømmehallen, som er opført i 1990. Svømmehallens byggetekniske tilstand er ikke særlig god, bl.a. er der revner i bassinet, hvorfor der er udarbejdet forskellige scenarier vedr. renovering og nybyggeri.

  Rødekro Svømmehal har været ude af drift siden skaden blev konstateret, og de tilbud, som har været drevet i Rødekro Svømmehal, er p.t. indstillet.

  Det er jf. vedlagte notat muligt at foretage en mindre investering for at levetidsforlænge Rødekro Svømmehal i ca. 10 år. Med en investering på 3,8 mio. kr. nu afhjælpes de akutte problemer, således at svømmehallen kan genåbnes. Hermed bliver der tid til, at der kan træffes beslutning om og eventuelt implementere en ny svømmehalsstruktur.

  Forslaget om at igangsætte en renovering allerede i indeværende år skal ses i sammenhæng med kommunernes rammevilkår. I økonomiaftalen for 2016 er der ingen regnskabssanktion på anlæg, hvorfor der er mulighed for at øge anlægsinvesteringerne, forudsat der kan findes finansiering hertil. Der er i Aabenraa Kommunes økonomiske politik ingen hindringer ift. at foretage de bevillingsmæssige dispositioner, der er nødvendige for at kunne løse problemet nu.

  Den indgåede økonomiaftale for 2017 indeholder en anlægsramme på 16,3 mia. kr. Der fremgår ikke klart af aftalen hvorvidt der vil være regnskabsmæssige sanktioner på anlæg i 2017. Derimod fremgår, at aftaleparterne har fokus på kommunernes overholdelse af den samlede anlægsramme både i budgetsituationen – hvorfor 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget heraf – og i regnskabssituationen. Sidstnævnte tyder på, at regnskabsmæssige sanktioner vil kunne bringes i anvendelse.

  Staben vurderer, at der i 2016 vil være anlæg for minimum 15 mio. kr., som ikke når at blive gennemført i indeværende år. Derfor vil der være likviditet til at gennemføre det akutte projekt i indeværende år.

  Kommunale ejendomme har vurderet, at Rødekro Svømmehal kan levetidsforlænges ved en straks-investering på 3,8 mio. kr. Investeringen omfatter:

  · Renovering af den skadede tagkonstruktion (den høje del af bygningen)

  · Ny dampspærre i den lave konstruktion

  · Nedtagning og genopsætning af rutschebanen

  · Reparation af ventilationsanlæg

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der afsættes et rådighedsbeløb i 2016 på 3,8 mio. kr. finansieret af den likvide beholdning, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til levetidsforlængelsen.