Beslutningsprotokol

onsdag den 16. november 2016 kl. 15:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35064, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag beslutte omprioritering af værdighedsmidlerne for 2016 som følge af bevillingskontrol pr. 30. september 2016.

  Udvalget har i forbindelse med bevillingskontrol pr. 30. juni  2016 i første omgang besluttet udsættelse af anvendelse af værdighedsmidlerne og senest i forbindelse med bevillingskontrol pr. 30. september besluttet ikke at anvende midlerne til det oprindelige formål men foretage en omprioritering af midlerne. 

  Indsats

  Oprindelig bevilling

  Omprioriteringsbidrag

  Dagtilbud på det specialiserede område

  375.000

  375.000

  Udvidelse af målgruppe for klippekort

  1.160.000

  1.160.000

  Økonomistyring i eget hjem

  150.000

  150.000

  Uddannelse af medarbejdere

  400.000

  200.000

  Støtte til kørsel af blinde

  25.000

  25.000

  Total

  1.910.000 Kr.

  Ud over ovenstående har udvalget også besluttet at udsætte projektet vedr. døgndækning på kr. 250.000 kr. Disse midler behøver imidlertid ikke at blive omprioriteret.

  Forvaltningen foreslår, at de omprioriterede midler bliver anvendt til at sikre budgetmæssig dækning af borgernes øgede ønske om at vælge privat leverandør.

  Det er forvaltningens opfattelse, at omprioriteringen ligger indenfor de politisk prioriterede fokusområder, som var øget selvbestemmelse og valgfrihed.

  Ovenstående omprioritering betyder, at de ansøgte midler på 11.820.000 kr. bliver udmøntet indenfor de fastsatte rammer for værdighedsmidlerne.

  Ministeriet har i brev til kommunen tilkendegivet, at kommunerne kan omprioritere midler under forudsætning af, at omprioriteringerne sker indenfor vejledningen vedrørende værdighedspolitik.

  Den vedlagte beskrivelse af ansøgning vil tilgå ministeriet til endelig godkendelse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at omprioritering af værdighedsmidlerne for 2016 godkendes,

  at Seniorrådet orienteres om omprioriteringen af værdighedsmidlerne for 2016.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-11-2016

  1. og 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  · Satspuljemidler 2017-2020

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-11-2016

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i punktets behandling.