Tillægsdagsorden

onsdag den 6. september 2017 kl. 13:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Karina T. Rogat
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/18354, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntning af puljen til forebyggelse af ensomhed blandt ældre.

  Udvalget oprettede på deres møde 12. april 2016 en pulje  på 0,227 mio. kr. af midlerne fra borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag til temaet ”forebyggelse af ensomhed”. Puljen udmøntes i samarbejde med Seniorrådet, der behandler og anbefaler ansøgningerne til politisk prioritering. Puljen er tiltænkt aktiviteter drevet af frivillige foreninger i kommunen; herunder også bruger- og pårørenderåd og venneklubber på plejehjem samt aktivitetscentre.

  I 2017 er der modtaget fem ansøgninger til puljen, der beløber sig samlet til 0,070 mio. kr. Ansøgningerne er vedlagt sagen sammen med indstilling fra Seniorrådet.

  Seniorrådet indstiller at imødekomme samtlige ansøgninger.  

  Såfremt ovenstående ansøgninger godkendes resterer der 0,157 mio. kr. af puljen. Disse restmidler skal udmøntes indenfor budgetår 2017.

  Seniorrådet indstiller, at det resterende beløb i lighed med sidste år fordeles mellem kommunens ni plejehjem til fuld disposition for plejehjemmenes aktivitetsmedarbejdere, således at der skabes aktiviteter på de enkelte plejehjem. Dette vil svare til 17.444 kr. per plejehjem.

  Seniorrådet opfordrer til, at en eventuel ansøgningspulje i 2018 fremrykkes til før sommerferien, således at flere foreninger m.v. ser sig i stand til at ansøge og iværksætte aktiviteter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningerne imødekommes,

  at der tages stilling til anvendelsen af de resterende puljemidler.