Tillægsdagsorden

onsdag den 4. oktober 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/665, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende Aabenraa Kommunes indberetning for anvendelse af værdighedsmidlerne 2018.

  Udvalget behandlede senest værdighedsmidlerne i forbindelse med budget 2018 i sag 57 den 7. juni 2017.

  I denne sag sker der alene en udmøntning af de midler, der er tilført puljen grundet pris og lønfremskrivning.

  Beløbet udgør en øgning på 396.000 kr. i forhold til 2017.

  Forvaltningen indstiller, at der anvendes 200.000 kr. af de 396.000 kr. i pris- og lønfremskrivning til husleje på daghjemmet på Rise Parken. Baggrunden er, at den bevilligede tilbygning ikke bliver færdig før 2018, og der derfor fortsat er en ekstraordinær husleje. De resterende 196.000 kr. foreslås anvendt til forholdsmæssig opskrivning af de prioriterede indsatser i 2018.

  Alternativ kan det overvejes at anvende de 196.000 kr. til fællesspisningsaktiviteter, der indgik i omprioriteringer i forbindelse med etablering af budget i balance 2018.

  Værdighedsmidler (Finansloven 2016) P/L fremskrivning 2018

  Nr.

  Projekt

  Budget

   2017

  Budget
  2018

  1

  Demensdaghjem i syd

               1.200

                 1.219

  2

  Dagtilbud til ældre indenfor det specialiserede område

                  750

                    762

  3

  Kapacitetsudvidelse og Kvalitetsløft til SRC

               4.063

                 4.128

  4

  Længere tid til borgere i rehabilitering

               2.000

                 2.235

  5

  Udvidelse af målgruppe til klippekort, 3 indsatsområder aflastning, træning og ensomhed

                  750

                 1.612

  6

  Nye tilbud til at understøtte borgeren i eget hjem eks. økonomistyring

                    -  

                    152

  9

  Tilskud til fællesspisnings arrangementer evt. som projekter

                    -  

                      -  

  10

  Understøttelse af frivillige vågekoner

                    -  

                    152

  11

  Lettere adgang til midlertidige hjælpemidler

                  500

                    508

  13

  Støtte til kørsel af blinde

                    50

                      51

  14

  Arbejde med Værdighed

                    50

                      51

  15

  § 79-området

                  300

                    305

  16

  Mulighed for at visitere til døgn overvågning

                  500

                    508

  17

  Frit valg på hjemmehjælp

               1.909

                    784

  Total

            12.072

              12.468

  I forhold til 2017 sker der endvidere udmøntning af 1.137.000 kr. til det, der oprindelig var hensigten fra udvalgets behandling. Dette er i overensstemmelse med forudsætning for budget i balance for 2018; projekt nr. 6 og nr. 10 og øgning af klippekort svarende til et helt år.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at den foreslåede anvendelse af værdighedsmidlerne 2018, med 200.000 kr. til daghjemmet på Rise Parken og 196.000 kr. til P/L fremskrivning af prioriterede indsatser i 2018, godkendes som grundlag for indberetning til ministeriet,

  at sagen forelægges Seniorrådet.