Beslutningsprotokol

onsdag den 10. januar 2018 kl. 14:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed Metze
Bemærkninger: Afbud: Jens Wistoft
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til Styrelseslovens § 22 vælger de stående udvalg selv deres formand.

  Formandens opgave er at forberede, indkalde og lede udvalgets møder og drage omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget vælger en formand.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 10-01-2018

  Karsten Meyer Olesen valgt som formand.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til bemærkningerne til lov om kommunernes styrelse kan et udvalg vælge en næstformand.

  Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at  udvalget vælger en næstformand.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 10-01-2018

  Bent Sørensen valgt som næstformand.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Udvalget bedes tage stilling til mødeplan for 2018. Det styrende for fagudvalgenes møder er Økonomiudvalgets kalender.

  Forslag til mødeplan for 2018:

  · onsdag den 10. januar kl. 14.00,

  · onsdag den 7. februar kl. 15.00,

  · onsdag den 21. februar (temamøde) kl. 15.00,

  · onsdag den 7. marts kl. 15.00,

  · mandag den 19. marts (temamøde) kl. 15.00,

  · onsdag den 4. april kl. 15.00,

  · onsdag den 18. april (temamøde) kl. 15.00,

  · onsdag den 2. maj kl. 15.00,

  · onsdag den 6. juni kl. 15.00

  · onsdag den 20. juni (temamøde) kl. 15.00

  · onsdag den 8. august kl. 15.00,

  · onsdag den 5. september kl. 15.00,

  · onsdag den 26. september (temamøde) kl. 15.00

  · onsdag den 3. oktober kl. 15.00,

  · onsdag den 7. november kl. 15.00,

  · onsdag den 21. november (temamøde) kl. 15.00,

  · onsdag den 5. december kl, 15.00.

  Forvaltningen foreslår, at alle møder, bortset fra den 10. januar 2018,  begynder kl. 15.00 - ud fra erfaringer om eventuelt  øvrige mødeaktiviteters starttidspunkt senere på dagen. 

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til mødeplan for udvalgsmøder i 2018 godkendes,

  at forslag til mødeplan for temamøder i 2018 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 10-01-2018

  1. at godkendt, idet ordinære møder afvikles kl. 15.30 – 18.30.

  Mødet 7. marts 2018 afholdes kl. 13-16.

  Der planlægges et ekstra ordinært møde i forbindelse med budgetlægningsprocessen i maj måned.

  1. at godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  · Workshop om Demensstrategi 2018-2025

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 10-01-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft.