Beslutningsprotokol

onsdag den 28. marts 2012 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6488, Sagsinitialer: KALA

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med skolesammenlægning i Rødekro skal alle elever i fremtiden samles på Fladhøjskolen, der kommer til at hedde Hærvejsskolen.

  Der er i dag meget færdsel af bløde trafikkanter på Fladhøjvej, der er etableret som en 2 – 1 vej. For at flytte de bløde trafikkanter fra Fladhøjvej har Teknik & Miljø ladet udarbejde skitseprojekt og overslag over en 860 m lang sti, der forbinder Fladhøjskolen med Savværksvejs vestlige side.

  Endvidere er der udarbejdet skitseprojekt og overslag over en forbindelse fra denne sti til Mjølsvej.

  Stien udføres med asfaltbelægning og der etableres belysning.

  Økonomi og afledt drift

  860 m sti:

  Overslaget over udgifterne til etablering af stien er på 2,13 mio. kr.

  Den afledte drift er på 0,03 mio. kr.

  Forbindelse til Mjølsvej:

  Overslaget er på 0,75 mio. kr.

  Udgiften søges indarbejdet i budgettet for 2013.

  Høring/udtalelse

  Der har været afholdt et møde med medlemmer af skolebestyrelsen for Fladhøjskolen, hvor man enedes om placeringen af stien, og at det ville være hensigtsmæssigt, at etablere en forbindelse til Mjølsvej. Skolebestyrelsen ønsker stien etableret inden skolestart i august 2012.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,13 mio. kr. til etablering af sti til Hærvejsskolen finansieret med 1,1 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb til ”Sti til Fladhøjskolen” og med 0,7 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb til ”Naturstier” samt med 0,33 mio. kr. som omplaceres fra projektet ”Dobbeltrettet cykelstil langs Bjerndrupvej”, og

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på -0,33 mio. kr. til projektet ”Dobbeltrettet cykelsti langs Bjerndrupvej”

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo