Beslutningsprotokol

onsdag den 23. maj 2012 kl. 10:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Dagsorden Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2012

  Rettelse til punkt 90: Takster for 2013 blev anbefalet godkendt på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 16. maj 2012 og skal derfor ikke behandles igen.

  Dagsorden godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6767, Sagsinitialer: ESCHMI

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget drøftede på møderne den 2. maj 2012 og 16. maj 2012 udvalgets budgetbidrag for 2013-2016 og de udfordringer der er forbundet hermed.

  Udvalget skal på mødet færdiggøre driftsbudgettet (basis) inkl. bemærkninger samt godkende takster. Endvidere skal der ske 1. behandling af udmøntning af rammereduktioner, drift og oplæg til investeringsoversigt.

  Til brug for udvalgets behandling har Teknik & Miljø udarbejdet følgende budgetmateriale:

  • Forslag til rammereduktioner, drift
  • Oplæg til investeringsoversigt 2013-2016

  Den tidligere udsendte budgetmappe bedes medbragt til mødet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø, indstiller

  at udvalgets driftsbudget (basis) for 2013-2016 samt takster for 2013 godkendes, og

  at udvalget drøfter udmøntning af rammereduktioner, drift samt oplæg til investeringsoversigt 2013-2016

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2012

  1. at: Udvalgets driftsbudget for 2013-2016 blev anbefalet godkendt.
  2. at: Drøftet.
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/119, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2012

  Erwin Andresen: Orientering om ekspropriation ved Rise.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/120, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2012

  Orientering taget til efterretning.

  Vej & Park

  • Naturstyrelsen godkender kommunens fremsendte forslag til grussti til Fladhøjskolen i Rødekro.
  • Aabenraa Kommune fremsender anmodning til staten om udvidelse af modulvogntogsnettet fra motorvejen til Tinglev.
  • Teknik & Miljø har afholdt workshop med de 3 koordinerende foreninger i Tinglev om Tinglev Bymidte.
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2012

  Intet.