Beslutningsprotokol

onsdag den 15. januar 2014 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 15. januar 2014

  Kl. 9.00

  Lokale 412, stuen

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42047, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  I henhold til styrelseslovens § 22 vælger de stående udvalg selv deres formand. Formandens opgave er at forberede, indkalde og lede udvalgets møder og drage omsorg for at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

  Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren underrettes forudgående om afgørelsen af sager, der ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om afgørelse, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.  

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget vælger en formand.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2014

  Bent Sørensen blev valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42047, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  I henhold til bemærkningerne i styrelsesloven kan et udvalg vælge en næstformand.

  Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget vælger en næstformand.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2014

  Kurt Andresen blev valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41904, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Byrådet  og Økonomiudvalget har fastsat egne møder for 2014, hvorefter fagudvalgene fastsætter sine møder.

  Teknik- og Miljøudvalgets møder holdes onsdage kl. 9.00.

  Uge 7, påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.   

  Mødekalender 2014:

  Onsdag den 15. januar 2014

  Onsdag den  5. februar 2014

  Onsdag den  5. marts 2014

  Onsdag den  2. april 2014

  Onsdag den  7. maj 2014  (budgetkontrol)

  Onsdag den 21. maj 2014

  Onsdag den  4. juni 2014

  Onsdag den 13. august 2014

  Onsdag den  3. september 2014

  Onsdag den  1. oktober 2014

  Onsdag den  5. november 2014 (budgetkontrol)

  Onsdag den  3. december 2014

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 20.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalgets mødekalender godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Direktøren introducerer udvalget til opgaverne og rammerne herfor.

  Indstilling

  Introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2014

  Bent Johnsen orienterede om opgaver m.v. i afdelingen: Drift & Anlæg.

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Pulje til forskønnelse i lokal- og landsbyer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2014

  Der blev orienteret om:

  • Forventet fælles temadag den 12. marts 2014 med Vækst- og Udviklingsudvalget.
  • Oprettelse af et vandråd for hvert vandopland.
  • Kommunen er tovholder for det fælles arbejde med vådområder.
  • Fredning af Fladstendalen.
  • Pulje til forskønnelse i lokal- og landsbyer.

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/68, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2014

  En henvendelse om vindmølleplanlægning.