Beslutningsprotokol

onsdag den 8. oktober 2014 kl. 14:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Philip Tietje, Martin U. Thomsen, Erik Uldall Hanens, Erwin Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Dagsorden til fælles temamøde vedr. Klimapolitik,

  med deltagelse af Teknik- og Miljøudvalget samt Vækst- og Udviklingsudvalget 

  onsdag den 8. oktober 2014

  kl. 14.00 – 15.30

  på rådhuset i mødelokale 412 stuen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/510, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv vil præsentere grundlaget for at udarbejde en klimapolitik for Aabenraa Kommune.

  Teknik- og Miljø- samt Vækst- og Udviklingsudvalget får lejlighed til at drøfte mål og pejlemærker og komme med input til den videre proces med bl.a. formulering af initiativer.

  Dagsorden er som følger:

  • Velkomst
  • Introduktion til klima
  • Kortlægning (CO2 regnskab)
  • Kommunale roller
  • Kommunale handlemuligheder
  • Vision, mål og pejlemærker
  • Indsatsområder og initiativer
  • Tidsplan og videre proces
  • Drøftelse af ambitionsniveau

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

  Drøftet og taget til efterretning.  

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

  Intet.