Beslutningsprotokol fra fællesmødet TMU og VUU

onsdag den 22. april 2015 kl. 11:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl, Philip Tietje, Rasmus Bøgen, Martin Thomsen, Erik Uldall Hansen, Erwin Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/240, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Fælles temamøde Teknik- og Miljøudvalget samt Vækst- og Udviklingsudvalget

  onsdag den 22. april 2015

  Kl. 11.00

  Mødelokale 412, rådhuset

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-04-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10502, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget (VUU) besluttede på mødet den 5. marts 2015, at der søges afholdt et fællesmøde mellem VUU og Teknik- og Miljøudvalget (TMU), med det formål blandt andet at drøfte anlægsinvesteringer for budget 2016-2019.

  Økonomiudvalget har den 17. marts 2015 udmeldt budgetrammerne til de stående udvalg. I den forbindelse er der ikke udmeldt særskilte anlægsrammer, i stedet er de stående udvalg stillet følgende opgave.

  Processen for udarbejdelse af anlægsbudgettet udgør følgende:

  1. De stående udvalg kvalificerer udgiftsfordelingen mellem årene 2016-2019 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan, og ændringerne indarbejdes i det budgetbidrag som udvalget fremsender til økonomiudvalget.
  2. De stående udvalg udarbejder en prioriteret liste over nye akutte investeringsforslag som f.eks. arbejdstilsynspåbud, nedbrud af tekniske installationer/klimaskærm kategoriseret som bygningsvedligeholdelseskategori 3. Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2016-2019.
  3. De stående udvalg udarbejder forslag til nye projekter, der primært har til formål at opfylde de målsætninger der indgår i vækstplanen samt forslag der har et effektiviseringspotentiale. Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2016-2019.

  Der er vedlagt en oversigt over den eksisterende investeringsplan for de 2 udvalg, som indgår som del af budgetprocessen for 2016 – 2019.

  Det anbefales, at forvaltningen kvalificerer udgiftsfordelingen på den enkelte anlægsprojekter i den nuværende investeringsplan (jf. ovenstående punkt 1), og eventuelle ændringer hertil indgår i udvalgenes behandling af budgetbidraget i maj måned.

  I forhold til ovenstående punkt 2 og 3 anbefales det, at udvalgene drøfter forslag hertil.

  Inden mødet vil Kultur, Miljø & Erhverv rundsende materiale til udvalgenes medlemmer. Materialet danner baggrund for oplæg til de enkelte projektønsker, der fremlægges på selve mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til akutte anlægsprojekter jf. punkt 2 drøftes, og

  at forslag til nye projekter jf. punkt 3 drøftes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-04-2015

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/242, Sagsinitialer: llj

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-04-2015

  Intet.