Beslutningsprotokol

onsdag den 20. maj 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/240, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 20. maj 2015

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-05-2015

  Godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3279, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 22. april orienteret om Økonomiudvalgets rammeudmelding og proces for udarbejdelse af budgetbidraget.

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til budgetbidrag, der indeholder:

  - Specielle budgetmærkninger

  - Forslag til beredskabskatalog

  - Forslag til driftsudvidelsesønsker

  - Oversigt over nuværende anlæg

  - Forslag til nye akutte anlægsønsker

  - Forslag til nye anlægsønsker primært begrundet i vækstplanen

  - Takstblad

  Drift:

  De specielle budgetbemærkninger, der indeholder overordnede målsætninger og indsatsområder for de enkelte politikområder. Endvidere indeholder bemærkningerne beskrivelse af budgetforudsætninger samt oversigt over ændringer indarbejdet i budgetbidraget.

  Forvaltningens forslag til beredskabskatalog indeholder 8 forslag til en værdi af i alt 3,5 til 3,9 mio. kr. Udvalget skal i alt prioritere forslag for 2 mio. kr.

  Forvaltningens forslag til driftsudvidelsesønsker indeholder 6 forslag. Udvalget kan i alt prioritere forslag for 1,2 mio. kr.

  De fremsendte forslag indeholder bl.a. de efterslæb der er opgjort på udvendig bygningsvedligeholdelse, belægninger og bygværker, drift af veje og parker. Herunder er der rejst et ønske om at hæve budgettet til vintertjeneste.

  Der er fra forvaltningen ikke afsat beløb på de rejste udfordringer, idet det forventes drøftet og prioriteret i udvalget.

  Anlæg:

  Der er vedlagt en investeringsoversigt over de nuværende anlæg som er prioriteret i det vedtagne budget for årene 2016-2019. Der er ikke forslag til ændringer i betalingsplanerne herfor.

  Der er udarbejdet 2 projektforslag som anbefales behandlet som akutte anlægsønsker til 2016/2017. Udvalget skal drøfte hvilke forslag, der skal fremsendes som akutforslag.

  Der er udarbejdet 27 nye projektforslag, der omhandler anlægsønsker primært begrundet i vækstplanen. Udvalget skal drøfte hvilke forslag, der skal fremsendes som anlægsønsker.

  Takstblad

  Der er udarbejdet forslag til takstblad som fremgår af materialets afsnit 8.

  Tidsplan

  Udvalget skal senest den 9. juni 2015 aflevere et budgetbidrag med et basisbudget i balance, samt forslag til ønsker til anlæg, prioriteret forslag til beredskabskatalog og driftsudvidelsesforslag.

  Teknik- og Miljøudvalget 2. behandler forslag til budgetbidraget  på mødet den 3. juni 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Forslag til budgetbidrag ex. driftsudvidelsesforslag, beredskabskatalogforslag og anlægsønsker udgør følgende:

  Serviceudgifter.

  (1.000 kr.

  2016

  2017

  2018

  2019

  Sikring af alsidig natur

  7.201

  7.201

  7.201

  7.201

  Miljøbeskyttelse m.v.

  1.032

  1.032

  1.032

  1.032

  Ejendomme

  17.615

  17.615

  17.615

  17.615

  Drift af veje og parker

  51.287

  50.869

  50.686

  50.686

  Belægninger og bygværker

  32.768

  32.768

  32.768

  32.768

  Vintertjeneste

  11.229

  11.229

  11.229

  11.229

  Vejtrafik

  2.210

  2.210

  2.210

  2.210

  Kollektiv trafik

  28.794

  27.494

  27.494

  27.494

  Entreprenørgården

  GIS og kort

  1.810

  1.810

  1.810

  1.810

  Udvalget i alt

  153.946

  152.228

  152.045

  151.645

  Anlæg

  (1.000 kr.

  2016

  2017

  2018

  2019

  Projekter i alt

  37.800

  11.700

  3.000

  0

  Budgetmateriale

  Budgetmaterialet er optrykt i en budgetmappe, der kan afhentes i dueslaget i Byrådssekretariatet.  

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ønsker til driftsudvidelser på max. 1,2 mio. kr. prioriteres,

  at forslag til beredskabskatalog drøftes og at der prioriteres forslag på i alt 2 mio. kr.,

  at akutte anlægsinvesteringer prioriteres,

  at nye anlæg (vækstplan) prioriteres,

  at forslag til takstplan godkendes, og

  at budgetmateriale tilrettes i forhold til de trufne beslutninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-05-2015

  Punktets behandling udsættes til næstkommende møde, onsdag den 3. juni 2015.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/241, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  - Stævning vedr. byggesag

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-05-2015

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/242, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-05-2015

  Intet.