Beslutningsprotokol

onsdag den 21. oktober 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Temamøde om Kollektiv trafik
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/240, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  - Temamøde om Kollektiv trafik

  med deltagelse af Teknik- og Miljøudvalgsmedlemmer og Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 udvalgets medlemmer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-10-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/27598, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv giver en status for den kollektive trafik, som baggrund for den efterfølgende diskussion.

  Kollektiv Trafik § 17 stk. 4 udvalget har til april 2016 eksisteret i to år, og skal derefter evalueres, jf. kommissoriet (bilag). Forvaltningen gennemgår de emner som udvalget har drøftet, som baggrund for en diskussion af § 17 stk. 4 udvalgets funktion.

  En af § 17 stk. 4 udvalgets væsentlige opgaver har været, at udarbejde et forslag til servicekriterier for den kollektive bustrafik. Kriterierne er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 21. januar 2015.

  Byrådet har for 2016 afsat 850.000 kr. til gennemførelse af et projekt om harmonisering af stoppesteder. Projektet er en udløber af servicekriterierne for kollektiv bustrafik. Forvaltningen redegør i en oversigt det forventede projektforløb.

  Afslutningsvist lægges op til en drøftelse af konkrete tiltag fremover.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der lægges op til en drøftelse af konkrete tiltag fremover.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-10-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/241, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-10-2015

  • Ros til forvaltningen for håndtering af sager om byggetilladelser til opstilling af telte.
  • St. Jyndevad Mølle solgt til anden side.
  • Henvendelser fra borgere om ophør af privat gadebelysning i forbindelse md fornyelse af kommunens gadebelysning.
  • Møde i Det grønne Råd
  • Aftalt evaluering af processen i forbindelse med Eskær Bæk og Blåbæk
  • Træbeskæring i Padborg
  • Møde med dyrskuet
  • Padborg Park
  • Åvejen i Rødekro

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/242, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-10-2015

  Intet