Beslutningsprotokol

onsdag den 8. december 2021 kl. 19:00

Mødested: Rådhuset
Udvalg: Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Medlemmer: Dorte Soll, Kurt Asmussen, Egon Madsen, Anders Koch-Hørlyck, Thomas Andresen, Søren Frederiksen , Susanne Provsgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36921, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
   onsdag den 8. december 2021 kl. 19.00

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36921, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I henhold til Styrelseslovens §22 vælger de stående udvalg selv deres formand. Formandens opgave er at forberede, indkalde og lede udvalgets møder og drage omsorg for at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

   

  Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren underrettes forudgående om afgørelsen af sager, der ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der vælges en formand.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2021

  Dorte Soll (A) blev valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36921, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I henhold til bemærkningerne i Lov om Kommunernes Styrelse kan et udvalg vælge en næstformand.

   

  Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der vælges en næstformand.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2021

  Kurt Asmussen (S) blev valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36921, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat deres møder for 2022, hvorefter fagudvalgene fastsætter egne møder.

   

  Det foreslås, at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters møder holdes torsdage kl. 15.30-18.30 på rådhuset i mødelokale 412.

   

  Uge 7, påskeugen, juli-måned og uge 42 friholdes for møder.

   

  Forslag til møder:

   

  6. januar

  3. februar

  10. marts

  7. april

  5. maj

  2. juni

  11. august

  8. september

  6. oktober

  3. november

  8. december

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at mødekalenderen godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2021

  Godkendt idet der findes en alternativt dato for februarmødet.
   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36921, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”godkend”.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2021

  -