Beslutningsprotokol fra Dialogmøde med Landsbyråd

torsdag den 22. oktober 2015 kl. 14:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/158, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Dialogmøde med Landsbyrådet,

  med deltagelse af Vækst- og Udviklingsudvalget samt Landsbyrådet.

  Torsdag den 22. oktober 2015

  Mødelokale 412 rådhuset

  Kl. 14.00

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 22-10-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/159, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget vil orientere om det kommende årsbudget inkl. Puljen til landdistrikter.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 22-10-2015

  • Orientering om budget taget til efterretning.
  • Afsatte midler – Landsbypulje. Bidrage med midler til byfornyelse 0,5 mio. kr. i alt via borgerdreven byfornyelse.
  • Hvad er kriterier for uddeling af midler?

  Hvad er Landsbyrådets rolle i forbindelse med uddeling af midler?

  • Landsbyrådet skal komme med bud på, hvordan midler fordeles/prioriteres – Gældende for næste budget år.
  • ”Nedrivningspuljen” fortsætter. 
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/159, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Afstemningsforventning omkring det praktiske i forhold til Årets ildsjælepris og Årets landsby.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 22-10-2015

  Status fra Landsbyrådets formand.

  Skal gøres sig fortjent til at blive ”årets landsby”.

  Årets landsby, indstilles af Landsbyrådet og udnævnes politisk. Udnævnelsen sker den 26. november 2015 og godkendes politisk samme dag.

  Årets ildsjæl – Tre nominerede og lukket afstemning blandt Landsbyrådets medlemmer.

  Prisen er på 10.000 kr. og finansieres af Landsbyrådets egen pulje.

  Udnævnelse sker den 26. november 2015, Vækst- og Udviklingsudvalget inviteres.   

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/160, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Mødekadance – planlægning af møder i 2016.

  Indstilling

  Til drøftelse.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 22-10-2015

  Et årligt møde mellem Vækst- og Udviklingsudvalget samt  Landsbyrådet, og møde efter behov.

  Mødet i 2016 afholdes i foråret.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/160, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 22-10-2015

  Haller og sportsfaciliteter (Halanalyse). Landsbyrådet ønsker at blive inddraget/hørt i forbindelse med analysen.

  Landsbyrådet vil gerne i dialog med Kultur- og Fritidsudvalget omkring analysen.

  Direktøren taler med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget omkring dette.