Beslutningsprotokol

mandag den 10. juli 2017 kl. 07:45

Mødested: Mødet afholdes over mail
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Martin Ugilt Thomsen, Christian Gramstrup Lauridsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12897, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Erhvervsstyrelsen har i sit høringssvar af 7. juni 2017 til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 88 meddelt, at man ønsker følgende formulering medtaget i lokalplanens § 3:

  ”Såfremt arealreservationen viser sig ikke at blive udnyttet inden for en 3-årig periode, dvs. senest i 2020, vil arealet udgå af kommuneplanen.”

  Forvaltningen har ikke fundet det hensigtsmæssigt, at en sådan formulering indgår i lokalplanen, og en tilsvarende formulering indgår således heller ikke i lokalplan nr. 89, som udlægger et areal i Kassø til et tilsvarende formål. Derimod har kommunaldirektøren og direktøren for Kultur, Miljø & Erhverv i forhold til begge lokalplaner skriftligt erklæret, at kommunen vil aflyse både kommuneplantillæg og lokalplan, hvis planerne ikke er udnyttet inden for 3 år.

  Erhvervsstyrelsen har imidlertid ændret holdning, men forvaltningen og styrelsen er nået til enighed om et kompromis, hvorefter styrelsen accepterer det som tilstrækkeligt, at Byrådet vedtager en erklæring om, at såfremt arealreservationen viser sig ikke at blive udnyttet inden for en 3-årig periode, dvs. senest i 2020, vil kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 88 blive aflyst.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Byrådet over for Erhvervsstyrelsen skriftligt erklærer, at såfremt arealreservationen i kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 88 viser sig ikke at blive udnyttet inden for en 3-årig periode, dvs. senest i 2020, vil arealreservationen udgå af kommuneplanen, og lokalplanen blive aflyst.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-07-2017

  Anbefales godkendt.