Beslutningsprotokol

torsdag den 19. april 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 19. april 2018 kl. 16.00

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 19-04-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/9883, Sagsinitialer: pmu

  Sagsfremstilling

  Som et led i Naturstyrelsens proces vedrørende afklaring af fremtiden for Store Okseø, blev der i 2017 nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe, begge med deltagere fra hhv. Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune.

  Arbejdsgruppens formål er at beskrive og belyse tre mulige scenarier overfor styregruppen, for et fremtidigt samarbejde mellem Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune.

  Scenarierne fremgår af den vedlagte projektrapport.

  Skovrider Inge Gillesberg vil på mødet orientere om arbejdet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at rapporten tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 19-04-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  Efter at dispositionsforslaget for Områdefornyelse Syd blev udarbejdet i 2015, har områdefornyelsen delt sig i to spor, men med fastholdelse i ét anlægsprojekt. Det ene spor omhandlede gader, torve og pladser mens det andet spor omhandlede Markedspladsen.

  Markedspladsen har kørt en særskilt proces, da der var politisk ønske om en anden udformning af Markedspladsen, hvor der blandt andet ikke sker en væsentlig reduktion af antallet af parkeringspladser. 

  Forvaltningen og rådgivere har arbejdet videre med et nyt forslag til Markedspladsen.

  Til mødet fremlægges et forslag til den videre proces for Markedspladsen herunder offentlig høring.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til den videre proces for Markedspladsen godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 19-04-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  - Evaluering af møde angående Padborg Erhvervsområde

  Indstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 19-04-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40124, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 19-04-2018

  -