Beslutningsprotokol

torsdag den 2. september 2021 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Vækstudvalget for Land og By
Medlemmer: Philip Tietje, Erik Uldall Hansen, Jette Julius Kristiansen, Erwin Andresen, Søren Frederiksen, Egon Madsen, Michael Christensen
Bemærkninger: Afbud: Erik Uldall Hansen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af tillægsdagsorden

  • Vækstudvalget for Land og By
   torsdag den 2. september 2021 kl. 16.00

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at dagsorden godkendes

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/26118, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  Dansk Kyst og Naturturisme har inviteret kommuner til at byde ind som testkommuner for et nyt cykelknudepunktssystem, som skal bredes ud i hele Danmark. Cykelturisme er et centralt fokusområde for Destination Sønderjylland og bestyrelsen besluttede den 30. juni 2021, at der i samarbejde de 4 sønderjyske partnerkommuner skal udarbejdes en fælles ansøgning om at blive testområde.

   

  Ifølge Dansk Cykelturisme har hver 5. turist cykling eller cykelferie som afgørende motiv for at holde ferie i Danmark. I 2017 var der 1,7 mio. cykelturister i Danmark, der i alt lagde 9,6 mio. overnatninger. 60 % af cykelturisterne er fra udlandet. Sønderjylland er rigt forsynet med cykelruter, både nationale ruter som Vestkyststien, Østersøruten og Hærvejen og de mange mindre regionale stiruter. Der afvikles mange events på cykelrutesystemerne og med Tour de France karavenens komme i 2022 og VM i mountainbike i Haderslev samme år er der basis for at sætte yderligere fokus på områdets potentiale for cykelturisme.

   

  Derfor har Destination Sønderjylland udarbejdet en ansøgning til Dansk Kyst og Naturturisme, hvor der var frist 1. september 2021. Ansøgningen er vedlagt sagen sammen med et budget. Formålet med knudepunktssystemet er, at binde de mange forskellige ruter bedre sammen og gøre det lettere at sammensætte rundture i området alt efter behov og formåen. Såfremt Sønderjylland bliver udvalgt som testområde vil der blive nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de deltagende kommuner, mens Destination Sønderjylland påtager sig projektledelsen.

  Økonomi og afledt drift

  Budget for projekt knudepunktsnetværket forudsætter medfinansiering fra Aabenraa Kommune i årene 2021-2022 til 2023 på i alt 0,1 mio. kr. i form af timer og 0,15 mio. kr. i form af kontant medfinansiering. Eventuel projektdeltagelse kan finansieres indenfor rammerne af puljen Erhverv, turisme og detail.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at deltagelse i projekt cykelknudepunktsnetværk godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35506, Sagsinitialer: KDL

  Indstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”godkend”.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-09-2021

  -