Indsamling på valgsteder

Valgbestyrelsen har vedtaget nedenstående retningslinjer for indsamling på valgstederne i Aabenraa Kommune. 

Ansøgninger kan sendes til valg@aabenraa.dk 

  • Ansøgning om indsamling skal være indgivet senest kl. 12.00, 7 dage før valgdagen.
  • Indsamlingen skal have et alment nyttigt formål.
  • Indsamlingen skal foregå uden for selve valglokalet og må således ikke forstyrre valghandlingen. Der må ikke rettes henvendelse til vælgerne.
  • Indsamlingen skal ske i overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven. Det er ansøgerens pligt at indhente eventuel tilladelse ved Indsamlingsnævnet, og sikre, at eventuelle vilkår for tilladelsen overholdes. 
  • Den ansøgende forening eller organisation må ikke være aktiv deltager i en valgrelateret kampagne eller valgrelateret offentlig debat op til valget.

Kontaktperson

Sara Lund Mathiesen, jurist
Tlf.: 7376 6230 - slm@aabenraa.dk