Beskæftigelse

Aabenraa Kommune fører en aktiv beskæftigelsespolitik. Det gør vi ved at investere målrettet på områder, hvor vi forventer positive effekter for borgere, virksomheder og for kommunens økonomi.

Investeringerne kalder vi: 

I 2022 uddelte vi igen CSR-Mærke Aabenraa. Mærket tildeles de lokale virksomheder, som påtager sig et socialt ansvar ved at hjælpe borgere i uddannelse eller beskæftigelse. 

Beskæftigelsesplan 2022
Beskæftigelsesplan 2022 indeholder en beskrivelse af indsatser og strategier for det kommende år.

Integrationspolitik
Integrationspolitikken skal medvirke til at skabe Det Gode Liv for alle kommunens borgere.
I forlængelse af den tværgående integrationspolitik har Aabenraa Kommune udarbejdet et Inspirationskatalog omkring god integration.