Beskæftigelse

Aabenraa Kommune fører en aktiv beskæftigelsespolitik. Det gør vi ved at investere målrettet på områder, hvor vi forventer positive effekter for borgere, virksomheder og for kommunens økonomi.

Investeringerne kalder vi: 

Beskæftigelsesplan 2023-26

Beskæftigelsesplan 2023-26 indeholder en beskrivelse af indsatser og strategier for de kommende år.

Integrationspolitik
Integrationspolitikken skal medvirke til at skabe Det Gode Liv for alle kommunens borgere.
I forlængelse af den tværgående integrationspolitik har Aabenraa Kommune udarbejdet et Inspirationskatalog omkring god integration.