Arbejdsmarkeds­udvalgets opgaver

Arbejdsmarkedsudvalget beskæftiger sig med opgaver på arbejdsmarkedsområdet.

Opgaverne omfatter:

 • Sygedagpenge,
 • Kontanthjælp,
 • Dagpenge,
 • Førtidspension,
 • Ressourceforløb,
 • Revalidering,
 • Integrationspolitik, herunder danskundervisning for voksne,
 • Andre sundhedsudgifter, personlige tillæg og boligstøtte
 • Gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område.
 • Godkende vedtægtsændringer for institutioner mv.
 • Afgiver høringssvar inden for udvalgets område

Kontaktperson

Thomas Christian Otzen Kruse, sekretariatschef
Tlf.: 7376 6260 - tck@aabenraa.dk