Arbejdsmarkeds­udvalgets opgaver

Arbejdsmarkedsudvalget beskæftiger sig med opgaver på arbejdsmarkedsområdet.

Opgaverne omfatter:

 • Sygedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Dagpenge
 • Førtidspension
 • Ressourceforløb
 • Revalidering
 • Integrationspolitik, herunder danskundervisning for voksne
 • Andre sundhedsudgifter, personlige tillæg og boligstøtte
 • Gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område
 • Godkende vedtægtsændringer for institutioner mv.
 • Afgiver høringssvar inden for udvalgets område