Børn- og Ungeudvalget

Børn- og Ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke mv.

Børn- og Ungeudvalget består af to byrådsmedlemmer, der udpeges af Byrådet, byretsdommeren i retskredsen samt to børnesagkyndige, der udpeges af Statsforvaltningen.

Aabenraa Byråd har udpeget:

Signe Bekker Dhiman (A) - formand 
Mail: sbekk@aabenraa.dk 
Stedfortræder: Dorrit Knudsen (A)

Rasmus Elkjær Larsen (C) - næstformand
Mail: rel@aabenraa.dk
Stedfortræder: Jane Thorgeirsson (UP)

Kontaktperson

Thomas Christian Otzen Kruse, sekretariatschef
Tlf.: 7376 6260 - tck@aabenraa.dk