Opgaver

Børne- og Uddannelsesudvalget beskæftiger sig med opgaver på børne- og uddannelsesområdet.

Opgaverne omfatter:

 • Rådgivning, vejledning og tilsyn – børn og unge
 • Integration – børn
 • Støtteforanstaltninger – børn og unge
 • Handicap/misbruger/psykiatri – børn og unge
 • Familierådgivning
 • Døgninstitutioner for børn og unge
 • Unge-indsatsen
 • Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Produktionsskoler
 • Fjordskolen
 • Folkeskolen herunder specialskoler, skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber, samarbejde mellem skole-social-politi (SSP)
 • Ungdomsskolen inkl. erhvervsfaglige Grunduddannelser (EGU)
 • Opgaver i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og daginstitutioner og dagpleje
 • Godkender vedtægtsændringer for institutioner mv.
 • Afgiver høringssvar inden for udvalgets område

Kontaktperson

Thomas Christian Otzen Kruse, sekretariatschef
Tlf.: 7376 6260 - tck@aabenraa.dk