Opgaver

Kultur- og Fritidsudvalget beskæftiger sig med opgaver på kultur- og fritidsområdet.

Opgaverne omfatter:

 • samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • folkeoplysning generelt
 • elite og breddeidræt
 • kunst og kultur
 • events
 • biblioteker
 • lokalhistoriske arkiver
 • museumsforhold
 • musikskoler og andre musikaktiviteter
 • teater- og biografforhold
 • aktivitets-, medborger- og forsamlingshuse
 • lokal kulturarv
 • regionale kulturaftaler
 • kultur- og idrætspriser
 • idræts- og svømmehaller samt idrætsanlæg
 • grænseoverskridende kultur- og fritidssamarbejde
 • offentlige skøjtebaner
 • venskabsbyer
 • vedtægtsændringer
 • afgiver høringssvar inden for udvalgets område
 • gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område.

Kontaktperson

Hanne Weitling Jessen, sekretariatsleder
Tlf.: 7376 8700 - hwj@aabenraa.dk