Opgaver

Teknik- og Miljøudvalget beskæftiger sig med opgaver på teknik- og miljøområdet.

Opgaverne omfatter:

 • klima og bæredygtighed
 • anlæg, drift og vedligeholdelse af veje
 • sommerhusadministration
 • råstoffer
 • miljøbeskyttelse og VVM
 • naturbeskyttelse og naturfredning
 • myndighedsopgaver vedrørende drikkevands-, spildevands-, affalds- og varmeområdet
 • kommunens rekreative arealer og grønne områder
 • strande
 • drift og vedligeholdelse af vandløb
 • offentlige legepladser
 • kommunale havne
 • trafikplanlægning
 • kollektiv trafik, herunder færgeri og taxa
 • plantager og skove
 • flyvepladser
 • kommunens ejendomme og anlæg, som ikke ved denne vedtægt er henlagt under andet udvalgs område
 • gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område
 • afgiver høringssvar inden for udvalgets område

 

Kontaktperson

Thomas Christian Otzen Kruse, sekretariatschef
Tlf.: 7376 6260 - tck@aabenraa.dk