Opgaver

Udvalget for Bæredygtig Udvikling beskæftiger sig med opgaver på bæredygtig udviklingsområdet.

Opgaverne omfatter:

 • strategi for bæredygtig udvikling
 • klimahandleplan, herunder partnerskab
  DK2020
 • bosætningsstrategi
 • klimatilpasning og kystbeskyttelse
 • naturbeskyttelse og naturfredning
 • naturkvalitet, herunder biodiversitet
 • myndighedsopgaver vedrørende
  drikkevands-, spildevands-, affalds- og
  varmeområdet, husdyrbrug
 • råstoffer
 • myndighedsopgaver og vedligeholdelse af
  vandløb
 • vand- og naturplanlægning
 • kommunens naturarealer (plantager,
  skove og lignende)
 • turisme, vandrerhjem og campingpladser
 • friluftsliv og vandreliv
 • miljøvurdering af planer og projekter
  inden for udvalgets område
 • afgiver høringssvar inden for Udvalget for
  Bæredygtig Udviklings område
 • gennemførelse af bygge- og
  anlægsopgaver vedrørende bygninger og
  anlæg undtaget de indledende faser ved
  udbud jf. § 13, stk. 8, samt drift og
  vedligeholdelse af kommunens
  ejendomme inden for Udvalget for
  Bæredygtig Udviklings område og
 • vedtagelse af projektforslag, forprojekt og
  hovedprojekt vedrørende bygge- og
  anlægsopgaver inden for Udvalget for
  Bæredygtig Udviklings område.

Kontaktperson

Tom Wienke, teamleder
Tlf.: 7376 8995 - twi@aabenraa.dk