Opgaver

Udvalget for Bæredygtig Udvikling beskæftiger sig med opgaver på bæredygtig udviklingsområdet.

Opgaverne omfatter:

 • byggesagsbehandling og BBR
 • landzoneadministration
 • administration af planlovgivningen
 • bolig- og byggeprogram
 • støttet boligbyggeri/byfornyelse/bygningsfornyelse
 • tomme og faldefærdige bygninger
 • vandrerhjem og campingpladser
 • turisme
 • udvikling i landdistrikter
 • branding og markedsføring
 • gennemførelse af bygge- og anlægs-opgaver vedrørende bygninger og anlæg samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område
 • afgiver høringssvar inden for udvalgets område

Kontaktperson

Tom Wienke, teamleder
Tlf.: 7376 8995 - twi@aabenraa.dk