Beslutningsprotokol

tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik
Medlemmer: Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Kurt Andresen, Bent Sørensen, Michael Christensen, Janne Bonde, Jørgen Ravn Storgaard, Kim Callesen, Lotte Dalegaard Pedersen, Keld Thorgard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Indstilling

  Social- og Sundhed indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 23-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal ifølge procesplanen på mødet den 23. oktober 2018 arbejde med temaet ”Sundhed på tværs i Aabenraa Kommune”. Temaet er et led i udvalgets opbygning af viden og indblik i sundhedsområdet i løbet af 2018, inden udvalget i 2019 skal arbejde konkret med oplæg til en ny sundhedspolitik.

  Sundhed på tværs er i dag et selvstændigt tema i den gældende sundhedspolitik. Sundhed på tværs handler om samspillet på tværs af fagudvalg/forvaltninger, og om samspillet med andre aktører i kommunen f.eks. i og på tværs af forskellige sundhedsarenaer. Sundhedsplan 2018 – 2020, der blev vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2018, danner ramme om indsatser og aktiviteter, der løfter på sundhed på tværs.

  På temamødet holder repræsentanter fra Børn og Skole, Jobcentret, Kultur, Miljø & Erhverv og Social & Sundhed et oplæg med følgende fokus:

  · Overblik over væsentlige igangværende sundhedsindsatser på tværs af forvaltningsområdet:

  - Sundhed som middel til understøttelse af respektive kerneopgaver

  - (mere) Sundhed som selvstændigt mål

  · Relevante udfordringer på forvaltningsområdet, som en ny sundhedspolitik bør sætte fokus på - på tværs af organisationen.

  Fra de respektive forvaltninger deltager Anders Lundsgaard, Børne- og Familiechef, Henrik Kærgaard, Jobcenterchef, Bo Riis Duun, Kultur, Plan & Fritidschef og Michael Metzsch, Afdelingschef for Sundhed & Psykiatri.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 23-10-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Udvalget bedes tage stilling til mødeplan for 2019.

  Foreløbigt udkast for mødedatoer i 2019 er:

  · tirsdag den 26. februar

  · tirsdag den 21. maj

  · tirsdag den 25. juni

  · tirsdag den 27. august

  · tirsdag den 22. oktober

  · tirsdag den 17. december

  Forvaltningen foreslår, at alle møder begynder kl. 16.00, og at der alt efter omfanget af sager afsættes op til 3 timer til afviklingen af de enkelte møder.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslaget til mødekalender for 2019 godkendes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 23-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 23-10-2018

  Orientering om emner til næste møde taget til efterretning.