Referat

tirsdag den 15. januar 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 137, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
Udvalg: § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa
Medlemmer: Jonas Nicklas Haase, Thor Røber, Jeppe Barsø Petersen, Emil Mads Kronborg Christensen, Anna Adelborg, Melisa Alijagic, Julie Bojtang, Tobias Klindt, Casper Nomanni, Cecilie Muusman Fogh
Bemærkninger: Afbud fra Julie Bojtang og Emil K. Christensen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 15-01-2019

  Godkendt.

  Afbud fra Julie Bojtang og Emil K. Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der har i efteråret 2018 været debat om placering af diskoteker i Aabenraa By.

  Der blev afholdt en workshop for beboere og bygningsejere i bymidten, samt unge og restauratører i byen den 29. november 2018.

  Campusrådet har fået lavet en spørgeskemaundersøgelse på ungdomsuddannelserne om studiemiljøet i Campusbyen Aabenraa.

  Et af spørgsmålene vedrører placering af diskoteker.

  Konklusionen herfra viser (340 deltagere) :

  · 53% af  de unge har svaret; Ja – diskotekerne ligger rigtigt

  · 11% af de  unge har svaret; Nej – diskotekerne ligger ikke rigtigt

  · 36% har svaret; Ved ikke

  Der er givet følgende kommentarer:

  · De kunne godt ligge samlet

  · På gaden hvor andre byer også har deres diskoteker

  · De skal ligge i byzonen ligesom Sønderborg

  · Måske lige ved gågaden

  · Det er ærgerligt at de ikke ligger tættere på hinanden, og har større tilknytning til fx barområdet, ligesom i Haderslev.

  Kultur, Plan & Fritidschef, Bo Riis Duun, deltager i punktet.

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 15-01-2019

  Drøftet.

  Udvalget anbefaler at der gives mulighed for at der kan placeres diskoteker i midtby området (Storetorv/Søndergade/Vestergade/Rådhusgade).

  Afbud fra Julie Bojtang og Emil K. Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  For at fremme trygheden i nattelivet kræves der f.eks. belysning i byen hvor indbyggerne færdes.

  Udviklingsplanen for Aabenraa - Fremtidens Købstad i 2035 skal være med til at gøre byen til en af de mest levende og moderne byer i Danmark.

  Kultur, Plan & Fritidschef, Bo Riis Duun, deltager i punktet.

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 15-01-2019

  Drøftet.

  Kommunen indtænker tryghed i nattelivet i forbindelse med planlægning af byen, herunder belysning.

  Det anbefales at SSP/Campusrådet arrangerer en tryghedsvandring i midtbyen, og ned til rutebilstationen med relevante parter.

  Afbud fra Julie Bojtang og Emil K. Christensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  John Hansen fra SSP holder et oplæg om tryghed i nattelivet i Aabenraa Kommune.

  SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi, og er et kriminalpræventivt samarbejde mellem de tre aktører.

  Formålet med SSP er at skabe nogle hensigtsmæssige samarbejdsrammer for at forebygge og følge op på børn og unges problemer omkring kriminalitet. Disse rammer dannes af personer, som er tæt på deres hverdag og øvrige fagfolk. Alle med et fælles mål om at reducere kriminaliteten blandt børn og unge.

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 15-01-2019

  Det anbefales at der ved stranden opsættes flere skraldespande og mere lys.

  Afbud fra Julie Bojtang og Emil K. Christensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På §17, stk. 4- Ung i Aabenraa udvalgets møde den 30. oktober 2018, blev følgende temaer prioriteret:

  1. Nattelivet (behandlet den 15. januar 2019)

  2. Transport/trafik

  3. Rådgivning

  4. Studiebolig

  5. Lokaler til lektiecafé, klubber og foreninger

  6. Grænseoverskridende samarbejde

  7. Flere kultur- og sportstilbud, også mere alternative

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at det besluttes hvilke(t) tema der skal behandles på næste møde i udvalget, og hvad temaet skal indeholde.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 15-01-2019

  På næste møde i udvalget behandles emnet:

  2) Transport/trafik

  Emnet skal bl.a. Indeholde:

  - Orientering om nuværende busforhold (ruter, hyppighed, natbusser m.m.)

  - Alternativer til busser

  - Redegørelse om forsøg med Flextur

  - Parkeringspladser

  - Belysning på cykelstier.

  Afbud fra Julie Bojtang og Emil K. Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Følgende mødedatoer i 2019 foreslås:

  Tirsdag den 23. april 2019

  Tirsdag den 24. september 2019

  Tirsdag den 19. november 2019

  Møderne afholdes på Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2 kl. 15.30 – 18.30.

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at forslag til mødeplan godkendes.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 15-01-2019

  Godkendt.

  Afbud fra Julie Bojtang og Emil K. Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 15-01-2019

  -

  Afbud fra Julie Bojtang og Emil K. Christensen.